Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatus paduoti pirmumo balsai
Centro (Nr. 13) apygardos   Ryšių (Nr. 39) apylinkėje

Porinkiminis  
 numeris sąraše 
 
 Pavardė, vardas  Priešrinkiminis
 numeris sąraše 
Paduota
pirmumo
balsų 1
1. Paksas Rolandas 1. 282
2. Maldeikis Eugenijus 5. 186
10. Rimšelis Klemensas 9. 171
3. Kutraitė Giedraitienė Dalia 3. 164
4. Medalinskas Alvydas 4. 164
5. Čekuolis Jonas 8. 143
6. Lionginas Jonas 6. 104
7. Steponavičius Gintaras 2. 74
9. Babravičius Gintautas 10. 29
8. Masiulis Eligijus 7. 20
37. Gentvilas Eugenijus 132. 14
11. Teišerskytė Dalia 21. 10
27. Jučas Jonas 27. 6
12. Gricius Algirdas 13. 5
16. Matulevičius Algimantas 36. 5
25. Žukauskas Henrikas 15. 4
104. Echodienė Adelė 107. 4
13. Vilkas Pranas 12. 3
26. Vazbys Artūras 11. 3
17. Lapėnas Vytautas 25. 2
30. Lapėnas Saulius 30. 2
45. Sklenys Eugenijus 37. 2
64. Misiukevičius Rytis 70. 2
14. Skarbalius Egidijus 23. 1
15. Matulevičius Juozas 18. 1
18. Barakauskas Dailis Alfonsas 14. 1
22. Velička Domininkas 34. 1
31. Sedlickas Romanas Algimantas 47. 1
32. Zabiela Vytautas 28. 1
33. Noreikienė Jūratė 48. 1
34. Striaukas Gintaras 16. 1
48. Juozaitienė Jūratė 77. 1
49. Norkaitis Saulius 52. 1
55. Anfimovas Andriejus 57. 1
59. Gelžinis Tautginas 60. 1
89. Paltanavičius Gintautas 74. 1
95. Terminienė Asta 88. 1
100. Stropus Alfredas 106. 1
109. Račkauskas Vytautas 130. 1
19. Vaštakas Rimvydas 29. 0
20. Raistenskis Juozas 22. 0
21. Palaitis Raimundas 19. 0
23. Klišonis Audrius 17. 0
24. Lydeka Arminas 33. 0
28. Melianas Artūras 20. 0
29. Šukys Raimondas 26. 0
35. Vinickienė Vitalė 38. 0
36. Dinius Laimontas 42. 0
38. Šurkus Gintaras 24. 0
39. Grybauskas Audris 49. 0
40. Zachaževski Jan 32. 0
41. Bušma Bronislavas 40. 0
42. Žalnerauskas Vladas 41. 0
43. Savickas Eimundas 63. 0
44. Jankauskas Valdas 35. 0
46. Belzus Algimantas 31. 0
47. Daukšys Gediminas 75. 0
50. Baravykas Regimantas 55. 0
51. Dargužas Virginijus 39. 0
52. Okunevičienė Zita 53. 0
53. Radžiūnas Rokas 51. 0
54. Sologubovas Leonidas 64. 0
56. Staugaitis Gediminas 44. 0
57. Žilys Kęstutis 62. 0
58. Ūsienė Jūratė 50. 0
60. Tertelis Jonas 43. 0
61. Toleikis Rolandas 61. 0
62. Kuzborskis Zenonas 45. 0
63. Baltakis Jonas 78. 0
65. Ryškus Eligijus 54. 0
66. Karitonas Stasys 56. 0
67. Jočys Marijonas Kazys 59. 0
68. Karpalavičius Leonas 68. 0
69. Nicius Apolinaras 67. 0
70. Šilgalis Žilvinas 76. 0
71. Skikas Artūras 80. 0
72. Paškevič Ilona 79. 0
73. Ožalas Ričardas 72. 0
74. Sadauskas Romas 65. 0
75. Misiūnas Andrius 66. 0
76. Eigėlis Vidmantas 73. 0
77. Kniukšta Juozas 86. 0
78. Vyšniauskas Gintaras Steponas 82. 0
79. Tryk Zdislav 58. 0
80. Ramanauskas Eugenijus 81. 0
81. Kapsevičius Arūnas 46. 0
82. Daugirda Sigitas 83. 0
83. Štraupaitė Dalia 91. 0
84. Chorostin Valdemar 71. 0
85. Vaitiekūnas Alfonsas 112. 0
86. Rinkevičius Jonas Motiejus 69. 0
87. Klimas Alfonsas 93. 0
88. Šavelis Rimantas 92. 0
90. Komičienė Vida 87. 0
91. Jurgilas Petras 96. 0
92. Grigaliūnas Edmundas 109. 0
93. Blaževičius Petras 85. 0
94. Švirmickas Arvydas 94. 0
96. Sipavičius Alvydas 100. 0
97. Beinoras Petras 103. 0
98. Šukytė Vida Judita 108. 0
99. Valevičius Romualdas 90. 0
101. Sėdžius Alvydas 98. 0
102. Valiukas Raimundas 101. 0
103. Merkevičius Juozas 97. 0
105. Grigaliūnas Jurgis Vytautas 110. 0
106. Gendrolius Arūnas 120. 0
107. Zenkevičius Zenonas 111. 0
108. Būdvytis Arūnas 102. 0
110. Ačas Remigijus 119. 0
111. Skestenis Juozas 131. 0
112. Kaščionis Petras 115. 0
113. Plečkaitis Vidmantas 129. 0
114. Dičiūnaitė Vida 124. 0
115. Dičiūnas Vytautas 113. 0
116. Legas Jonas 116. 0
117. Kuzmickas Jaroslavas 126. 0
118. Avižius Ignotas Aloyzas 128. 0
119. Matusevičius Arūnas 125. 0
120. Skurdauskienė Birutė 127. 0
121. Vainulevičius Romas 84. 0
122. Petravičius Viktoras 89. 0
123. Šilgalis Albertas 95. 0
124. Lisanka Stasys 99. 0
125. Kersnauskienė Vilma 104. 0
126. Karosienė Sabina 105. 0
127. Vasiliauskas Zigmas 114. 0
128. Babianskas Saulius 117. 0
129. Apukas Mečislovas 118. 0
130. Gaigalas Pavlius 121. 0
131. Punis Vydimantas 122. 0
132. Akramas Kęstutis 123. 0

1 Lentelėje kandidatai išrikiuoti pagal apylinkėje paduotų pirmumo balsų skaičių mažėjančia tvarka.