Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Stasys KARITONAS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 56

Apygarda: Saulės (Nr. 24)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1950 05 29
Gyvenamoji vieta: Šiauliai

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1979 - Kauno politechnikos institutas, Inžinierius mechanikas

Užsienio kalbos: Rusų   Anglų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas:   

Pagrindinė darbovietė: AB spaustuvė "Titnagas", gamybos ir technikos direktorius

Visuomeninė veikla: LLS narys, Rotary klubo narys

Pomėgiai: Kelionės    Žvejyba   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Irena Karitonienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Viktorija Karitonaitė - vaikas   Emilija Karitonaitė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 03 išdavė Šiaulių apskrities VMI Šiaulių skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Stasys Karitonas
  2. Pagrindinė darbovietė: AB spaustuvė "Titnagas"
  3. Pareigos: Gamybos ir technikos direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 2.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 473281.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 11233.00 Lt 5512.00 Lt
20. Iš viso: 51233.00 Lt 5512.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
40000.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
477704.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Stasys KARITONAS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
SAULĖS rinkimų apygardoje Nr.24

Stasys Karitonas gimė 1950 m. gegužės 29 d. Telšių rajono Kinčiulių kaime.
1968 m. baigė Kuršėnų vidurinę mokyklą ir tais metais įstojo į Kauno politechnikos instituto Mašinų gamybos fakultetą, kurį 1973 m. baigė. Tais pačiais metais atvyko dirbti į Šiaulių „Nuklono" gamyklą. Nuo 1982 m. dirba Šiaulių „Titnago" spaustuvėje, iš pradžių dirbo vyr. inžinieriumi, dabar dirba gamybos ir technikos direktoriumi.
Nuo 1995 m. Lietuvos liberalų sąjungos Šiaulių miesto narys, nuo 1998 m. Šiaulių miesto „Rotary" klubo narys.
Žmona Irena, gimusi 1958 m. sausio 22 d., baigė Šiaulių pedagoginį institutą. Šiuo metu ji - individualios įmonės savininkė. Duktė Viktorija, gimusi 1984 m. lapkričio 10 d., ir duktė Emilija, gimusi 1991 m. rugpjūčio 25 d., yra moksleivės.