Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Asta TERMINIENĖ

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 88

Apygarda: Šiaulių kaimiškoji (Nr. 45)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1968 06 14
Gyvenamoji vieta: Kuršėnai , Šiaulių raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo
Ne

Išsilavinimas:
1991 - Lietuvos konservatorija Klaipėdos fakultetai, Kultūros darbo oganizatorius

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Pagrindinė darbovietė: A. Terminienės IĮ, savininkė

Visuomeninė veikla: Kuršėnų m. moterų klubo "Mūsų namai" koordinatorė

Pomėgiai: Kelionės    Megzti    Skaitymas   

Šeimyninė padėtis: Ištekėjusi

Šeimos nariai: Audrius - sutuoktinis/sutuoktinė   Aurelijus Terminas - vaikas   Akvilė Terminaitė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 02 išdavė Šiaulių apskrities VMI Šiaulių skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Asta Terminienė
  2. Pagrindinė darbovietė: A. Terminienės IĮ
  3. Pareigos: Savininkė
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 2.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 0.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 0.00 Lt 0.00 Lt
20. Iš viso: 0.00 Lt 0.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Asta TERMINIENĖ
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatė į Lietuvos Respublikos Seimo narius
ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE rinkimų apygardoje Nr.45

Asta Terminienė gimė 1968 m. birželio 14 d. Tėvai ir brolis gimę Kuršėnuose. Jai teko gimti Mažeikių rajone, kai mama ten dirbo medicinos felčere pagal paskyrimą. Tačiau senelis jos gimimo vietą „pataisė", parsiveždamas trijų mėnesių su visa šeima į Kuršėnus.
1986 m. baigė Kuršėnų 4-ąją vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetą studijuoti masinių renginių režisūros. 1988 m. perėjo mokytis į neakivaizdinį skyrių ir pradėjo dirbti Daugėlių SMGS kultūros namų direktore.
1991 m. baigė mokslus, įgijo kultūros darbo organizatoriaus specialybę.
1996 m. buvo įkurta A.Terminienės individuali įmonė, kuri iki šios dienos užsiima mažmenine ir didmenine audinių darbo rūbams prekyba bei darbo rūbų siuvimu.
1990 m. ištekėjo. Vyras Audrius Terminas gimęs 1967 m. rugpjūčio 27 d., išsilavinimas aukštesnysis. 1986 m. baigė Šiaulių politechnikumą, įgijo pramonės įmonių elektrinių įrengimų specialybę.
Sūnus Aurelijus Terminas gimė 1990 m. gruodžio 7 d. Mokosi Kuršėnų vidurinės mokyklos ketvirtoje klasėje. Duktė Akvilė Terminaitė gimė 1991 m. gruodžio 28 d., yra Kuršėnų vidurinės mokyklos trečios klasės mokinė.
Laisvalaikį skiria visuomeninei veiklai. Yra moterų klubo „Mūsų namai" koordinatorė. Dalyvauja artėjančio moterų III suvažiavimo parengiamuosiuose darbuose, priklauso Šiaulių krašto moterų jungtinės darbo grupės koordinatorių tarybai.