Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Egidijus SKARBALIUS

   

Apygarda: Baltijos (Nr. 20), šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 23

Gimimo data: 1967 04 29
Gyvenamoji vieta: Klaipėda

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1990 - Lietuvos valstybinė konservatorija, Klaipėdos fakultetas, Kultūros ir švietimo darbo organizavimas

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Pagrindinė darbovietė: UAB "Labagera", direktoriaus pavaduotojas

Šeimyninė padėtis: Našlys

Šeimos nariai: Vilius Skarbalius - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 02 išdavė Klaipėdos apskrities VMI Klaipėdos skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Egidijus Skarbalius
  2. Pagrindinė darbovietė: E. Skarbaliaus įmonė "Mon Tau"
  3. Pareigos: Savininkas
  4. Nepagrindinės darbovietės: UAB "Labagera", UAB "Apouli"
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: Direktoriaus pavaduotojas, prezidentas
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 529760.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 2150.40 Lt 489.60 Lt
20. Iš viso: 2450.40 Lt 489.60 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
527460.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Egidijus SKARBALIUS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
BALTIJOS rinkimų apygardoje Nr.20

Egidijus Skarbalius gimė 1967 m. Klaipėdoje. Tėvas (buvęs politinis kalinys) dirbo siuvėju, motina - akušerė. Ji visą laiką dirba Klaipėdoje.
Egidijus Skarbalius 1985 m. baigė Klaipėdos Gedminų (buvusi 21-oji) vidurinę mokyklą.
Tais pačiais metais pradėjo mokytis Klaipėdos universitete (tada - Klaipėdos fakultetai), buvo Sąjūdžio tarybos narys.
Baigęs mokslus gavo kultūros ir švietimo darbo organizatoriaus diplomą.
Nuo 1993 m. užsiima privačiu verslu - žaliavų tiekimu Lietuvos tekstilės ir maisto pramonei. Yra vienas iš Klaipėdos radijo stoties „Bumsas" steigėjų.
1995 m. įstojo į Lietuvos liberalų sąjungą. Yra Lietuvos liberalų sąjungos Klaipėdos skyriaus tarybos narys, o nuo praėjusių metų ir Klaipėdos regiono liberalų koordinatorius.
Mėgsta muziką. Dešimt metų dainavo berniukų ir vyrų chore „Gintarėlis". Nuo 1985 m. domisi folkloru, dalyvauja Žemaičių kultūros draugijos veikloje. Laisvalaikiu sportuoja.
Našlys, augina dvejų metų sūnų Vilių.