Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Artūras SKIKAS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 80

Apygarda: Šilutės - Pagėgių (Nr. 32)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1963 05 29
Gyvenamoji vieta: Šilutė , Šilutės raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1990 - KMA, Gydytojas

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Pagrindinė darbovietė: Šilutės ligoninė vyr. gydytojas

Visuomeninė veikla: Šilutės rajono tarybos narys, Rotary klubo narys

Pomėgiai: Sportas    Turizmas    Žvejyba   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Jolanta Skikienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Evaldas - vaikas   Donatas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 01 išdavė Klaipėdos apskrities VMI Šilutės skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Artūras Skikas
  2. Pagrindinė darbovietė: Šilutė ligoninė
  3. Pareigos: Vyriausiasis gydytojas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 2.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 145665.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 13894.00 Lt 7151.00 Lt
20. Iš viso: 13864.00 Lt 7151.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
18000.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
149000.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Artūras SKIKAS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
ŠILUTĖS-PAGĖGIŲ rinkimų apygardoje Nr.32

Artūras Skikas gimė 1963 m. gegužės 29 d. Šiauliuose. Baigė vidurinę mokyklą, vėliau mokėsi Šiaulių medicinos mokykloje, iš kur buvo pašauktas į sovietinę armiją.
Grįžęs iš jos 1984 m. įstojo į Kauno medicinos institutą. Jį baigęs 1990 m. Klaipėdoje vienerius metus atliko internatūrą eidamas gydytojo otorinolaringologo (LOR) pareigas.
Nuo 1991 m. pradėjo dirbti Šilutės ligoninėje LOR gydytoju.
1994-1997 m. ėjo antraeiles UAB komercijos vadybininko pareigas.
Nuo 1997 m. birželio mėn. - Šilutės ligoninės vyriausiasis gydytojas.
Lietuvos liberalų sąjungos narys nuo 1994 m. Šiuo metu - Šilutės skyriaus pirmininkas. Šiais metais išrinktas Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariu. Visuomeninės organizacijos - „Rotary" klubo narys.
Vedęs. Žmona Jolanta - gydytoja pediatrė. Augina 2 sūnus: 13 ir 7 metų.
Pomėgiai: žvejyba, sportas (futbolas), turizmas.