Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Šilutės - Pagėgių (Nr. 32) vienmandatė apygarda

- Balsavimo rezultatai apygardos apylinkėse -

Balsavimo rezultatai apygardoje

Rinkimų apygardos rinkėjų skaičius: 37892, iš jų rinkimuose dalyvavo: 19958 (52.67%).
Galiojančių biuletenių skaičius apygardoje: 19072 (95.56%), negaliojančių: 886 (4.44%).
Rinkimai apygardoje įvyko. Seimo nariu išrinktas kandidatas, už kurį paduota daugiausia balsų.

Kandidatas 1  Paduotų balsų skaičius
Rastų balsadėžėse Gautų paštu Iš viso Iš viso procentais 2 
Virginijus Martišauskas 3593  248  3841  20.14% 
Stasė Skutulienė 3491  234  3725  19.53% 
Edmuntas Matusevičius 2807  251  3058  16.03% 
Romaldas Jonas Naujokas 2376  143  2519  13.21% 
Artūras Skikas 1758  140  1898  9.95% 
Jonas Sprindžiūnas 1361  38  1399  7.34% 
Vincenta Bubilienė 1209  117  1326  6.95% 
Albina Bumblauskienė 608  56  664  3.48% 
Petras Gečas 307  28  335  1.76% 
Genovaitė Uosienė 279  28  307  1.61% 
Iš viso:    17789  1283  19072   

1 lentelėje kandidatai išrikiuoti pagal gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.
2 procentai skaičiuojami nuo galiojančių biuletenių skaičiaus.

 
Balsavimo rezultatai apygardos apylinkėse

1.  Mokyklos    1.  Pagėgių    2.  Panemunės    2.  Žalgirio    3.  Kentrių    3.  Vidurinės    4.  Natkiškių    4.  Politechnikos    5.  Pagėgių kaimiškoji    5.  Tilžės    6.  Piktupėnų    6.  Rusnės    7.  Stoniškių    8.  Šilgalių    9.  Rambyno    10.  Pagrynių    10.  Vilkyškių    11.  Traksėdžių    11.  Žukų    12.  Jonaičių    13.  Juknaičių    21.  Saugų    22.  Kintų    23.  Vilkyčių    29.  Usėnų