Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Edmuntas MATUSEVIČIUS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai), priešrinkiminis numeris sąraše: 53

Apygarda: Šilutės - Pagėgių (Nr. 32)
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Gimimo data: 1958 04 10
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1987 - Vilniaus pedagoginis institutas, fizinio lavinimo dėstytojas

Užsienio kalbos: Rusų   Anglų  

Pagrindinė darbovietė: UAB "Jardangas", direktorius (bendrasavininkas)

Visuomeninė veikla: Judėjimo "Černobylis" narys, teisėjauju Lietuvos beisbolo čempionate, prekybos sistemos "Aibė" kolegijos narys

Pomėgiai: Sportas    Turizmas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Dalia - sutuoktinis/sutuoktinė   Edgaras - vaikas   Edvardas - vaikas   Edis - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 21 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Edmuntas Matusevičius
  2. Pagrindinė darbovietė: UAB "Jardangas"
  3. Pareigos: Direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 5, tarp jų išlaikytinių: 3, iš jų iki 18 metų: 3.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 582000.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 10698.00 Lt 4879.00 Lt
20. Iš viso: 10698.00 Lt 4879.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
15700.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
599700.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Edmuntas MATUSEVIČIUS
Naujosios sąjungos (socialliberalų)
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
ŠILUTĖS rinkimų apygardoje Nr.32

Edmuntas Matusevičius gimė 1958 m. balandžio 10 d. Rusijoje, Krasnojarsko krašte, Norilsko mieste politinio kalinio šeimoje. 1951 m. tėvas buvo ištremtas į Sibirą. Po Stalino mirties 1956 m. buvo amnestuotas. Į Lietuvą visa šeima grįžo 1960 m. Apsigyveno Joniškio rajono Jakiškių kaime, vėliau gyveno Tauragėje. Čia E.Matusevičius 1976 m. baigė vidurinę mokyklą.
1976 m. įstojo į Vilniaus universiteto Pramonės fakultetą studijuoti darbo ekonomikos specialybės. Mokydamasis aktyviai sportavo, įvykdė ieties metimo sporto meistro normą, tapo Lietuvos rekordininku ir daugkartiniu šalies čempionu.
1981 m. iš Vilniaus universiteto IV kurso perėjo į Vilniaus pedagoginį institutą. 1989 m. jį baigė.
Gyvenimą ketino susieti su sportu. Pradėjo dirbti ieties metimo treneriu ir toliau aktyviai sportavo.
1986 m. gegužės 6 d. buvo išvežtas likviduoti Černobylio atominės elektrinės sprogimo pasekmių.
1988 m. dėl rimtų nugaros traumų pradėjo žaisti beisbolą ir kartu dirbo treneriu.
Niekada nebuvo jokios partijos narys. 1997 m. buvo A.Paulausko prezidentinės rinkimų kompanijos talkininkas.
Su žmona 1998 m. buvo Naujosios sąjungos steigėjai ir dabar yra jos nariai. E.Matusevičius yra Naujosios sąjungos tarybos narys.
Nuo 1995 m. vadovauja prekybos įmonei.
1983 m. vedė. Žmona Dalia - Olimpinių žaidynių Seule dalyvė, SSRS ir Lietuvos daugkartinė čempionė ir rekordininkė. Šiuo metu dirba J.Basanavičiaus vidurinėje mokykloje.
Turi tris sūnus: Edgarą, Edvardą, Edį.