Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Romanas Algimantas SEDLICKAS

   

Apygarda: Daugiamandatė, šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 47

Apygarda: Šilainių (Nr. 11)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1942 07 23
Gimimo vieta: Vievis , Trakų raj.
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Turi  
8.3.1 Kurios: JAV   
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra JAV -    Šis klausimas buvo pakeltas 1996metais per Seimo rinkimus. Rinkimų komisija nusatė, kad nedaviau pri
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo
Ne

Išsilavinimas:
1967 - University of the state of New York at Buffalo, New York, JAV, Juris doctor ( teisės daktaras)
1964 - Fordham university, New York City,New York (JAV), Filosofija (bakalauras)
1960 - Aqvinas institute Rochester, New York (JAV)

Moksliniai laipsniai: Teisės mokslų daktaras  

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų   Vokiečių  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas:   

Pagrindinė darbovietė: Puslaidininkų fizikos institutas, konsultantas ryšiams su užsieniu

Visuomeninė veikla: Žurnalistų etikos komisijos narys

Pomėgiai: Knygų rašymas   

Šeimyninė padėtis: Nevedęs


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 09 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Romanas Algimantas Sedlickas
  2. Pagrindinė darbovietė: Puslaidininkų fizikos institutas
  3. Pareigos: Konsultantas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 1, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 26419.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 2306.52 Lt 999.48 Lt
20. Iš viso: 2306.52 Lt 999.48 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
16026.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Romanas Algimantas SEDLICKAS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
ŠILAINIŲ rinkimų apygardoje Nr.11

Romanas Algimantas Sedlickas gimė 1942 m. Vievyje.
Yra Lietuvos Respublikos pilietis.
Kadangi jo tėvas prieš karą tarnavo Lietuvos policijoje, o karo metais dalyvavo įvairiose Lietuvoje vykusiose pasipriešinimo akcijose, 1944 m. pabaigoje šeima buvo priversta trauktis į Vokietiją. Ten R.A.Sedlickas susipažino su Lietuvos kariuomenės generolu Stasiu Raštikiu, nes šeimos gyveno viename kambaryje.
Vokietijoje pradėjo lankyti mokyklą. Mokslus tęsė Amerikoje. Studijavo filosofiją Fordhamo universitete, Niujorke, vėliau - teisę Niujorko universitete, Buffalo mieste, kur apgynė teisės mokslų daktaro laipsnį.
Baigęs mokslus tarnavo Jungtinių Amerikos Valstijų karinėse oro pajėgose Vietname.
Vėliau ėmėsi advokato karjeros. Ilgą laiką dirbo baudžiamosios ir verslo teisės srityse, specializavosi įmonių steigimo, jų veiklos organizavimo ir tarptautinių sandėrių sudarymo klausimais. Kartu dirbo mokslinį darbą politinės filosofijos bei ekonomikos mokslų srityje ir įvairiuose Jungtinių Amerikos Valstijų universitetuose dėstė tarptautinės prekybos bei finansų disciplinas.
Tuo metu daug keliavo po pasaulį. Aplankė daugelį Šiaurės ir Pietų Amerikos, Europos, Azijos, Afrikos valstybių, Australiją.
Į laisvą Lietuvą sugrįžo 1991 m., nes taip buvo nutarę su tėvu.
Lietuvoje konsultavo privačius asmenis, firmas ir valstybės pareigūnus tarptautinės ir verslo teisės bei autorinių teisių klausimais.
Domisi aviacija, alpinizmu, mėgsta rašyti publicistinius straipsnius.