Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Jonas JUČAS

   

Apygarda: Daugiamandatė, šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 27

Apygarda: Kalniečių (Nr. 15)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1952 06 11
Gyvenamoji vieta: Kaunas

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1989 - Lietuvos valstybinė konservatorija - dabar Lietuvos muzikos akademija, Chorinio dirigavimo-kultūros - švietimo darbuotojas
1976 - Kauno J. Gruodžio aukštesnioji muz. m-kla (dabar - J. Gruodžio konservatorija), Muzikos teorija- kompozicija
1970 - Kauno J. Aleksonio vid. m-kla, Išplėstinis matemat. fak.

Užsienio kalbos: Vokiečių   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Kauno miesto tarybos narys, Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo komisijos pirmininkas  

Pagrindinė darbovietė: Kauno apskrities viršininko administracija, kultūros sk. vyriausiasis specialistas

Visuomeninė veikla: Visuomeninės organizacijos "Kauno džiazo klubas" pirmininkas

Pomėgiai: Kelionės    Menas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Audra Jučienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Indrė Jučaitė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 22 išdavė Kauno apskrities VMI Kauno skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Jonas Jučas
  2. Pagrindinė darbovietė: Kauno apskrities viršininko administracija, Kaunas, V. Sapiegos g. 10, tel. 224424
  3. Pareigos: Vyriausiasis specialistas
  4. Nepagrindinės darbovietės: Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakultetas, Kaunas, V. Čepinskio g. 5, tel. 295293
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: Vyr. asistentas
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 133958.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 6635.63 Lt 274.35 Lt
20. Iš viso: 7184.99 Lt 2742.35 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
133451.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Jonas JUČAS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
KALNIEČIŲ rinkimų apygardoje Nr.15

Jonas Jučas gimė 1952 m. Kaune tarnautojų šeimoje. Motina Marija Jučienė-Kajackaitė (1919-1979 m.) buvo Kauno muzikinio teatro baleto solistė.
J.Jučas mokėsi Kauno vidurinėje specialiojoje muzikos mokykloje (dabar J.Naujalio gimnazija). 1970 m. baigė J.Aleksonio vidurinę mokyklą (išplėstinio matematikos ir fizikos kurso klasę).
1970-1972 m. studijavo Kauno politechnikos institute. 1972 m. įstojo ir 1976 m. baigė J.Gruodžio aukštesniosios muzikos mokyklos teorijos ir kompozicijos klasę. 1982 m. baigė Lietuvos valstybinės konservatorijos (dabar Lietuvos muzikos akademija) Klaipėdos fakulteto Chorinio dirigavimo katedrą.
Nuo 1968 m. vadovavo meno saviveiklos kolektyvams (tarp jų big byto grupėms „Dainiai", „Gėlės"), rengė koncertines programas Lietuvoje ir už jos ribų, kūrė muzikines kompozicijas. Dirbo Kauno valstybiniame lėlių teatre muzikinės dalies vedėju, dalyvavo įkuriant bei dvejus metus dirbo Lietuvos valstybiniame jaunimo simfoniniame orkestre (dabar Valstybinis simfoninis orkestras), o vėliau - Kauno filharmonijoje vyriausiuoju administratoriumi.
1996-1998 m. - Kauno savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjas.
Nuo 1998 m. - Kauno apskrities viršininko administracijos Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas, Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakulteto vyr. asistentas. Pedagoginį darbą dirba nuo 1977 m.
Tarptautinio džiazo festivalio „Kaunas Jazz" įkūrėjas ir meno vadovas, Pažaislio muzikos festivalio konsultantas, TV laidų apie džiazą autorius (apie 90), Kauno džiazo klubo pirmininkas. Lietuvoje ir užsienyje skaitė paskaitas muzikinės vadybos klausimais.
Nepartinis.
2000 m. išrinktas Kauno miesto tarybos nariu (pagal Liberalų sąjungos sąrašą). Yra Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo komisijos pirmininkas.
Vedęs. Žmona Audra - koncertinės agentūros „Partitūra" direktorė. Duktė Indrė - Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakulteto III kurso studentė.