Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Raimondas ŠUKYS

   

Apygarda: Fabijoniškių (Nr. 5), šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 26

Gimimo data: 1966 10 27
Gimimo vieta: Šiauliai
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1992 - Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, Teisininkas

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Pagrindinė darbovietė: LR Vyriausybės kanceliarija, Teisės ir teisėtvarkos departamento patarėjas civilinės teisės klausimais

Visuomeninė veikla: Respublikos Prezidento rinkimų metu buvau Valdo Adamkaus rinkimų štabo narys, Valdo Adamkaus fondo tarybos narys.

Pomėgiai: Darbas sode    Literatūra    Muzika    Žvejyba   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Adelė Šukienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Mindaugas Šukys - vaikas   Monika Šukytė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 04 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Raimondas Šukys
  2. Pagrindinė darbovietė: LR Vyriausybės kanceliarijos teisės ir teisėtvarkos departamentas
  3. Pareigos: Patarėjas civilinės teisės klausimais
  4. Nepagrindinės darbovietės: Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: Katedros asistentas
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 2.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 398284.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 28802.62 Lt 14509.39 Lt
20. Iš viso: 55802.62 Lt 14509.39 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
10000.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
392284.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Raimondas ŠUKYS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
FABIJONIŠKIŲ rinkimų apygardoje Nr.5

Raimondas Šukys gimė 1966 m. spalio 27 d. Šiauliuose mokytojų šeimoje.
1984 m. baigė Šiaulių J.Janonio vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1985-1987 m. tarnavo sovietinėje armijoje. 1992 m. su pagyrimu baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, įgijo teisininko specialybę.
Dirbo teisininku konsultacinėje bendrovėje "Verslo raktas", taip pat dienraštyje "Šiaulių kraštas".
1994-1997 m. dirbo Lietuvos Respublikos Seimo Ekonominių nusikaltimų tyrimo komisijos patarėju.
Nuo 1992 m.- Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Civilinės teisės ir civilinio proceso katedros asistentas, dėsto civilinę teisę bei konkurencijos ir vartotojų gynimo teisę. Baigė doktorantūros studijas, rengiasi ginti disertaciją. Mokslinių tyrinėjimų sritis - nuosavybės teisių atkūrimas, gynimas, apsauga. Šiuo metu dirba Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės ir teisėtvarkos departamento patarėju civilinės teisės klausimais.
Lietuvos liberalų sąjungos narys nuo 1997 m.
Vedęs. Žmona Adelė. Augina trejų metų sūnų Mindaugą ir penkių mėnesių dukrelę Moniką.