Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Romualdas VALEVIČIUS
 

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 90

Apygarda: Kėdainių (Nr. 43)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1945 02 18
Gyvenamoji vieta: Kėdainiai , Kėdainių raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1968 - Kauno politechnikos institutas, Inžinierius-elektromechanikas

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų   Lenkų  

Pagrindinė darbovietė: A. Valevičiaus įmonė "Kėdainių šiltnamiai", direktorius gamybai

Šeimos nariai: Liuda Valevičienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Andrius Valevičius - vaikas   Tomas Valevičius - vaikas   Kęstautas Valevičius - vaikas   Agnė Valevičiūtė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 28 išdavė Kauno apskrities VMI Kėdainių skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Romualdas Valevičius
  2. Pagrindinė darbovietė: IĮ "Kėdainių šiltnamiai"
  3. Pareigos: Direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės: UAB "Notra"
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: Likvidatorius
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 348000.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 1455.00 Lt 45.00 Lt
20. Iš viso: 35475.94 Lt 45.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
346600.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Romualdas VALEVIČIUS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
KĖDAINIŲ rinkimų apygardoje Nr.43

Romualdas Valevičius gimė 1945 m. vasario 18 d. Kėdainiuose.
1963 m. baigė Kėdainių 1-ąją vidurinę mokyklą. 1968 m. baigė Kauno politechnikos institutą ir įgijo inžinieriaus elektromechaniko specialybę. 1968-1986 m. ėjo įvairias pareigas Kėdainių chemijos gamykloje (dabartinėje AB "Lifosa"). 1986-1989 m. dirbo dėstytoju Kėdainių tarpžinybiniame mokymo kombinate. Nuo 1989 m. dirbo privataus verslo įmonėse direktoriumi. Šiuo metu dirba žemės ūkio įmonės "Kėdainių šiltnamiai" direktoriumi.
Šeimoje auga trys sūnūs ir duktė. Žmona - UAB "Flora" direktorė.
Domisi dekoratyvine augalininkyste, šachmatais.