Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Algimantas BELZUS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 31

Apygarda: Suvalkijos (Nr. 63)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1951 01 12
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1975 - Kauno politechnikos institutas, Radijo aparatūros inžinierius, konstruktorius-technologas

Užsienio kalbos: Anglų   Vokiečių   Rusų  

Pagrindinė darbovietė: UAB 'Navininkai", direktorius

Visuomeninė veikla: LLS Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininkas

Pomėgiai: Fizinė kultūra    Grožinė literatūra    Politika   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Ramunė - sutuoktinis/sutuoktinė   Žilvinas - vaikas   Eglė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 04 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Algimantas Belzus
  2. Pagrindinė darbovietė: UAB "Navininkai"
  3. Pareigos: Direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 310842.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 2152.32 Lt 427.68 Lt
20. Iš viso: 29506.99 Lt 427.68 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
2700.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
335348.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Algimantas BELZUS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
SUVALKIJOS rinkimų apygardoje Nr.63

Algimantas Belzus gimė 1951 m. sausio 12 d. Kalvarijos rajone, Marijampolės apskrityje, Navininkų kaime. Tautybė - lietuvis.
Mokėsi ir baigė Sangrūdos vidurinę mokyklą (1958-1969 m.).
1969-1975 m. studijavo Kauno politechnikos instituto Radioelektronikos fakultete. 1975 m. baigė Kauno politechnikos instituto radijo aparatūros konstravimo ir gamybos specialybės visą kursą. Įgijo radijo aparatūros inžinieriaus konstruktoriaus technologo kvalifikacij¹.
Baigęs Kauno politechnikos institutą paskirtas dirbti į Kauno radijo gamyklą. Kauno radijo gamykloje 1975-1985 m. ėjo šias pareigas: dirbo uždarųjų televizinių sistemų konstruktoriumi, televizorių gamybos ceche meistru, gamyklinių remonto dirbtuvių viršininku, Eksporto skyriaus vir�ininku.
1985-1992 m. dirbo Maskvos televizorių gamyklos „Rubin" prekybos techniniu atstovu Lietuvoje, Kaliningrado srityje, Latvijoje, Estijoje.
1992-1998 m. - Algimanto Belzaus įmonės savininkas. Veiklos rūšys: paslaugos, didmeninė, mažmeninė prekyba.
Nuo 1995 m. iki šiol - UAB „Navininkai" direktorius. Veiklos rūšys: didmeninė, mažmeninė prekyba žemės ūkio produktais.
1997 m. buvo Vaisių ir daržovių kooperatinės bendrovės direktorius.
Vedęs. Žmona Ramunė yra baigusi Vilniaus universitetą. Dabartiniu metu dirba Socialinių įstaigų priežiūros ir audito departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiąja specialiste.
Sūnus Žilvinas studijuoja Kauno technologijos universitete, Vadybos fakultete magistrantūroje, dirba vadybininku.
Duktė Eglė mokosi Vilniaus universitete, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, II kurso studentė.