Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Algimantas MATULEVIČIUS

   

Apygarda: Utenos (Nr. 51), šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 36

Gimimo data: 1948 01 19
Gimimo vieta: Prienų raj.
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1974 - Vilniaus universitetas, Ekonomistas
1965 - Vilniaus politechnikumas, Technologas

Moksliniai laipsniai: Daktaras  

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų   Lenkų  

Pagrindinė darbovietė: UAB "Algarvė", valdybos pirmininkas

Visuomeninė veikla: Lietuvos pramoninkų konfederacijos tarybos narys

Pomėgiai: Gamta    Kelionės    Literatūra   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Gražina Matulevičienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Tomas - vaikas   Giedrius - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 23 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Algimantas Matulevičius
  2. Pagrindinė darbovietė: UAB "Algarvė"
  3. Pareigos: Valdybos pirmininkas
  4. Nepagrindinės darbovietės: UAB " Žalgiris-Atlantic"
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: Direktorius
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 330400.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 3003.00 Lt 867.00 Lt
20. Iš viso: 742862.84 Lt 867.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
674860.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
1042260.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Algimantas MATULEVIČIUS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
UTENOS rinkimų apygardoje Nr.51

Algimantas Matulevičius gimė 1948 m. sausio 19 d. Prienuose.
Mokėsi Vilniaus politechnikume ir Vilniaus universitete. Pastarajame įgijo ekonomisto specialybę. Vėliau apgynė disertaciją, jam suteiktas socialinių mokslų daktaro laipsnis.
Dirbti pradėjo Vilniaus grąžtų gamykloje darbininku, inžinieriumi. Tarnavo armijoje, dirbo komjaunimo darbuotoju. Vėliau vadovavo gamybiniam susivienijimui „Neringa", buvo bendros Lietuvos-Vokietijos įmonės „Broner" valdybos pirmininku.
1992-1993 m. buvo Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministras be portfelio. Po darbo Vyriausybėje perėjo į privatų verslą. Šiuo metu - UAB „Algarvė" valdybos pirmininkas.
Vedęs. Žmona Gražina užsiima leidybine veikla. Vyriausiasis sūnus Tomas - teisininkas, sukūręs savo šeimą, yra anūkas Algimantas. Jaunesnysis sūnus Giedrius - Vilniaus universiteto II kurso studentas. Brolis Vytautas Matulevičius - žurnalistas, sesuo Nijolė - verslininkė.
Vienas iš Pramonininkų konfederacijos įkūrėjų, buvo jos prezidentas, dabartiniu metu tarybos narys. Lietuvos liberalų sąjungos narys.