Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Bronislavas BUŠMA

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 40

Apygarda: Skuodo - Mažeikių (Nr. 37)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1946 11 04
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1970 - Muzikos akademija, Dramos teatro direktorius

Užsienio kalbos: Rusų  

Pagrindinė darbovietė: Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, žurnalistas

Visuomeninė veikla: Lietuvos rašytojų sąjungos narys

Pomėgiai: Medžioklė    Skaitymas    Žvejyba   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Stasė Bušmienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Justinas Bušma - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 03 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Bronislavas Bušma
  2. Pagrindinė darbovietė: VŠĮ Lietuvos nac. radijas ir televizija
  3. Pareigos: Žurnalistas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 197032.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 14423.00 Lt 4047.00 Lt
20. Iš viso: 14423.00 Lt 4047.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
207032.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Bronislavas BUŠMA
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
SKUODO-MAŽEIKIŲ rinkimų apygardoje Nr.37

Bronislavas Bušma gimė 1946 m. lapkričio 4 d. Skuodo rajone, Ylakiuose. Tėvai dirbo žemės ūkyje, be jo šeimoje augo dar penki vaikai.
Iki penktosios klasės mokėsi Nausėdų pradinėje ir Ylakių vidurinėje mokyklose. Po to - Klaipėdos internatinėje mokykloje. Vidurinę mokyklą baigė mokydamasis Klaipėdos 5-ojoje darbo jaunimo mokykloje, kartu dirbdamas bokštinio krano mašinistu. 1966 m. įstojo į Vilniaus konservatorijos (dabar Muzikos akademija) Teatro fakultetą, o 1970 m. ją baigė ir įgijo dramos teatro aktoriaus specialybę. Nuo 1971 m. iki šiol dirba Lietuvos nacionalinėje televizijoje režisieriumi bei redaktoriumi.
Yra Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Išleido kelias apsakymų ir apysakų knygas. Parašė scenarijus kino filmams „Strazdanota vasara", „Giminės", „Atžalos" ir kt.
Niekada nepriklausė ir nepriklauso jokioms politinėms partijoms, tačiau dalyvauja dešiniųjų partijų veikloje.
Kandidatu į 2000 m. Seimo rinkimus iškeltas Lietuvos liberalų sąjungos.
Vedęs, turi sūnų ir du anūkus.