Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Viktoras PETRAVIČIUS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 89

Apygarda: Šakių (Nr. 64)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1950 10 13
Gyvenamoji vieta: Kaunas

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo
Ne

Išsilavinimas:
1991 - VU, Ekonomistas

Užsienio kalbos: Rusų  

Pagrindinė darbovietė: Ab "Lietyvos kuras" Kauno filialas,paradvėjas operatorius

Visuomeninė veikla: LLS Kauno raj. tarybos narys

Pomėgiai: Bendravimas su žmonėmis    Kelionės    Medžioklė   

Šeimos nariai: Ekvilina - sutuoktinis/sutuoktinė   Raminta Šernienė - vaikas   Petravičius Audrius - vaikas   Viktoras Petravičius - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 18 išdavė Kauno apskrities VMI Kauno skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Viktoras Petravičius
  2. Pagrindinė darbovietė: AAB "Lietuvos kuras"
  3. Pareigos: Operatorius
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 2.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 324026.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 4915.74 Lt 1523.91 Lt
20. Iš viso: 4915.74 Lt 1523.91 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
2500.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
313526.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Viktoras PETRAVIČIUS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
ŠAKIŲ rinkimų apygardoje Nr.64


Viktoras Petravičius gimė 1950 m. spalio 13 d. Kauno rajono Andriuškonių kaime. Lietuvis.
1981 m. baigė Lapių vakarinę mokyklą. 1985 m. įstojo į Vilniaus universitetą. 1991 m. jį baigė ir įgijo ekonomisto kvalifikaciją.
Nuo 1967 m. iki 1968 m. dirbo Kauno pramprekyboje darbininku.
1968-1970 m. tarnavo sovietų armijoje.
1971 m. mokėsi "Autokelių" kombinate vairuotoju.
Nuo 1971 m. iki 1984 m. dirbo Kauno taksi parke pagalbiniu darbininku vairuotoju, kontrolieriumi priėmėju, vairuotoju, sandėlininku.
1984 m. dirbo Degalinių valdyboje degalų pilstytoju. Nuo 1984 m. iki 2000 m. liepos 11 d. - AB "Lietuvos kuras" Kauno filiale pardavėju operatoriumi. Moka dirbti su degalinės apskaitos programomis.
Neblogai moka anglų kalbą, laisvai kalba ir rašo rusiškai. Mėgsta keliauti, bendrauti su žmonėmis. Yra medžiotojas. Nuolat skaito periodinę spaudą ir domisi politika.
Vedęs. Žmona Ekvelina (gim. 1963 m.) - namų šeimininkė. Duktė Raminta (gim. 1974 m.) dirba kasininke įmonėje "Sanitex", sūnus Audrius (gim. 1985 m.) ir sūnus Viktoras (gim. 1988 m.) - moksleiviai.