Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Audris GRYBAUSKAS

   

Apygarda: Anykščių - Kupiškio (Nr. 49)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 49

Gimimo data: 1959 05 26
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo
Ne

Išsilavinimas:
Lietuvos teisės akademija, Viešasis administravimas
1999 - Sel-Con-Oy (Suomija), Verslo vadyba
1982 - Lietuvos konservatorija, Kompozicija-fortepijonas
1977 - Vilniaus S. Nėries vid. mokykla

Užsienio kalbos: Rusų   Anglų   Prancūzų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Nebuvau  

Pagrindinė darbovietė: VĮ Regionų plėtros konsultacijos, prezidentas

Visuomeninė veikla: Nacionalinė regionų plėtros organizacijų asociacija, prezidentas

Pomėgiai: Kelionės    Muzika    Sportas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Vilija Godunavičienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Goda Grybauskaitė - vaikas   Audrė Grybauskaitė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 11 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Audris Grybauskas
  2. Pagrindinė darbovietė: VĮ Regionų plėtros konsultacijos
  3. Pareigos: Direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės: Nacionalinė regionų plėtros organizacijos asociacija
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: Prezidentas
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 2.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 111942.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 2074.92 Lt 427.68 Lt
20. Iš viso: 2074.92 Lt 427.68 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
111942.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Audris GRYBAUSKAS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
ANYKŠČIŲ-KUPIŠKIO rinkimų apygardoje Nr.49

Audris Grybauskas gimė 1959 m. Vilniuje muzikų šeimoje.
1982 m. įgijo aukštąjį humanitarinį išsilavinimą. 1986-1987 m. nesistemingai lankė Vilniaus universiteto Teisės fakultete dėstomas disciplinas. 1987-1989 m. tobulinosi Maskvos tarptautinės kultūros vadybos institute.
1997-1998 m. dirbo Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos programų direktorium. 1998-1999 m. dirbo Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministro patarėju ir neakivaizdžiai studijavo privačioje Suomijos verslo vadybos mokykloje (1997-1999 m.).
Nuo 2000 m. rudens - Teisės akademijos magistrantas.
Nuo pat Nepriklausomybės atkūrimo turėjo privatų verslą, susijusį su investicijų pritraukimu į Lietuvą, šalies įmonių integravimu į Europos Sąjungą ir jos privačių įmonių integravimu į Lietuvos rinką.
Šiuo metu yra privačios ne pelno viešosios įstaigos Regionų plėtros konsultacijos savininkas ir jos direktorius bei Nacionalinės regionų plėtros organizacijų asociacijos prezidentas. Taip pat yra samdomas Lietuvos ir Europos Sąjungos privačių kompanijų bei valstybinių institucijų kaip konsultantas, konsultuoja privačias organizacijas bei valstybines institucijas savivaldos, regioninės plėtros, strateginio planavimo klausimais.
Mėgsta plaukioti burlente, daug važinėja dviračiu ir nuolat keliauja.