Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Dalia TEIŠERSKYTĖ

   

Apygarda: Daugiamandatė, šioje apygardoje išrinkta Seimo nare.
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 21

Apygarda: Raseinių (Nr. 42)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1944 11 27
Gyvenamoji vieta: Kaunas

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1973 - Vilniaus universitetas, Žurnalistika

Užsienio kalbos: Rusų   Lenkų   Vokiečių  

Pagrindinė darbovietė: UAB "Gabija", "Gabijos" žurnalo vyr. redaktorė

Visuomeninė veikla: Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos viceprezidentė, Lietuvos santarvės fondo valdybos narė, LUMA Kauno sk. valdyboje

Šeimyninė padėtis: Ištekėjusi

Šeimos nariai: Anatolijus Čupkovas - sutuoktinis/sutuoktinė   Linas (LMA studentas) - vaikas   Pranas (VU studentas) - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 18 išdavė Kauno apskrities VMI Kauno skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Dalia Teišerskytė
  2. Pagrindinė darbovietė: UAB "Gabija", Savanorių pr. 137
  3. Pareigos: Vyriausioji redaktorė
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 138430.60 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 5682.95 Lt 2506.95 Lt
20. Iš viso: 8814.95 Lt 2974.95 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
138430.60 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Dalia TEIŠERSKYTĖ
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatė į Lietuvos Respublikos Seimo narius
RASEINIŲ rinkimų apygardoje Nr.42

Dalia Teišerskytė gimė 1944 m. Raseinių rajono Šiluvos seniūnijos Leonavos kaime ūkininko ir mokytojos šeimoje.
1946 m. tėvas Pranas Teišerskis buvo areštuotas, nuteistas ir 1950 m. žuvo Taišeto lageryje. 1948 m. motina Kotryna Teišerskienė ir vyresnieji jos vaikai Algimantas ir Danutė buvo ištremti į Sibirą. D.Teišerskytę ir du jos brolius (Eugenijų ir Rimantą) šešerius metus augino senelė. 1953 m. visa likusi šeima buvo ištremta į Sibirą, iš kur grįžo 1962 m. Sibire mirė abu vyresnieji broliai.
1959 m. pradėjo dirbti miškų ūkio darbininke. Grįžusi į Lietuvą, mokėsi ir dirbo Mosėdžio daržininkystės ūkyje.
1963 m. įstojo į Kauno technologinį technikumą, spaudos technologijos kursą. 1968 m. įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, kurį baigė 1974 m. ir įgijo žurnalistės specialybę.
Dirbo valgykloje, spaustuvėje, „Žinijos" draugijoje, Kauno menininkų namuose, daugiatiražio laikraščio redaktore. Atgimimo laikotarpiu įsteigė Madų ir poezijos teatrą, „Gabijos" žurnalą, laikraštį vaikams „Tukas", privačią amatų mokyklą.
Šiuo metu dirba „Gabijos" žurnalo vyr. redaktore.
Yra parašiusi apie 300 tekstų estradinėms dainoms, apie 300 straipsnių Lietuvos ir užsienio leidiniams. Aštuonių poezijos ir prozos knygų autorė. Lietuvos Respublikos žurnalistų sąjungos narė.
Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos viceprezidentė. Lietuvos santarvės fondo valdybos narė. Lietuvos universitetų moterų asociacijos Kauno skyriaus valdybos narė. Trečiojo Lietuvos moterų suvažiavimo organizacinio komiteto narė.
Ištekėjusi. Vyras - UAB „Gabija" generalinis direktorius. Sūnūs - studentai. Turi penkis anūkus.