Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Rokas RADŽIŪNAS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 51

Apygarda: Mažeikių (Nr. 38)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1973 04 18
Gyvenamoji vieta: Mažeikiai , Mažeikių raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo
Ne

Išsilavinimas:
1996 - Kauno technologijos universitetas, Gamybos vadyba

Moksliniai laipsniai: Bakalauras  

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas:   

Pagrindinė darbovietė: AB Šiaulių bankas, Mažeikių filialo direktorius

Pomėgiai: Kompiuteriai    Spauda    Televizija   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Laima Radžiūnienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Aušrys Radžiūnas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 02 išdavė Telšių apskrities VMI Mažeikių skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Rokas Radžiūnas
  2. Pagrindinė darbovietė: AB Šiaulių bankas Mažeikių filialas
  3. Pareigos: Filialo direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 43306.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 14835.30 Lt 7664.70 Lt
20. Iš viso: 14835.30 Lt 7664.70 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
43306.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Rokas RADŽIŪNAS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
MAŽEIKIŲ rinkimų apygardoje Nr.38

Rokas Radžiūnas gimė 1973 m. balandžio 18 d. Mažeikiuose. Tėvai - Vytautas Radžiūnas ir Nijolė Radžiūnienė. Tėvas ilgus metus dirbo Mažeikių kompresorių gamykloje (šiuo metu AB „Oruva") fotografu. Dalyvavo daugelyje fotografijos parodų Europoje ir JAV. Šiuo metu yra UAB „Rugvita" akcininkas ir direktorius. Mama baigė Vilniaus universitetą ir įgijo chemikės specialybę. Taip pat ilgus metus dirbo Mažeikių kompresorių gamykloje, buvo vyresnioji inžinierė. 1988 m. po sunkios ligos mirė.
R.Radžiūnas 1980-1991 m. mokėsi Mažeikių 2-ojoje vidurinėje mokykloje. 1991 m. įstojo į Kauno technologijos universiteto Vadybos fakulteto dieninį skyrių. 1994 m. įgijo gamybos vadybos mokslo bakalauro laipsnį. Tais pačiais metais pradėjo dirbti UAB „Mažeikių Varduva" kainotyros vadybininku, tęsė studijas dieniniame skyriuje. 1996 m. baigė universitetą bei įgijo vadybos inžinieriaus kvalifikaciją.
1996 m. Mažeikiuose atidarius AB banko „Snoras" filialą buvo pakviestas dirbti valiutinių operacijų tarpininku. Banke „Snoras" dirbo dvejus metus, kol 1998 m. AB „Mažeikių nafta" buvo įkurtas Įmonių valdymo skyrius, į kurį buvo pakviestas vadovaujančio ekonomisto pareigoms. 1998 m. balandžio mėnesį buvęs UAB „Mažeikių Varduva" generalinis direktorius K.Bartkevičius pakvietė į susitikimą su AB Šiaulių bankas vadovybe. Susitikimo metu R.Radžiūnui buvo pasiūlyta įkurti AB Šiaulių bankas Mažeikių filialą. Nuo 1998 m. gegužės mėnesio dirba šio filialo direktoriumi.
Šiuo metu aktyviai dalyvauja visuomeninėje politinėje veikloje. Nuo 2000 m. balandžio mėnesio yra Lietuvos liberalų sąjungos Mažeikių skyriaus pirmininkas.
Pomėgiai šiuo metu susiję su darbu ir visuomenine veikla. Mėgsta skaityti laikraščius, knygas, žiūrėti televiziją, naršo po internetą. Vaikystėje ir paauglystėje aktyviai sportavo. Daugiau kaip aštuonerius metus lankė Mažeikių sporto mokyklos futbolo sekciją, dalyvavo lengvosios atletikos ir slidinėjimo varžybose.
Turi brolį Gytį Radžiūną (24 m.) ir seserį Benitą Radžiūnaitę (20 m.). Brolis - vienos iš UAB akcininkas ir direktoriaus pavaduotojas. Sesuo - studentė.
Vedęs. Žmona Laima Radžiūnienė (24 m.) šiuo metu augina sūnų ir mokosi Šiaulių aukštesniosios mokyklos Buhalterinės apskaitos skyriuje. Turi 1 metų sūnų Aušrį Radžiūną.