Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Žilvinas ŠILGALIS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 76

Apygarda: Telšių (Nr. 40)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1970 03 03
Gyvenamoji vieta: Telšiai , Telšių raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo
Ne

Išsilavinimas:
KTU, Cheminės technologijos fakultetas, Visuomeninis maitinimas

Užsienio kalbos: Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Telšių rajono savivaldybės tarybos narys  

Pagrindinė darbovietė: UAB "Stotas", direktorius komercijai

Visuomeninė veikla: Telšių rajono krepšinio klubo valdybos pirmininkas

Pomėgiai: Kelionės    Krepšinis   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Lina Šilgalienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Akvilė - vaikas   Živilė - vaikas   Tautvydas - vaikas   Arvaidas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 07 27 išdavė Telšių apskrities VMI Telšių skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Žilvinas Šilgalis
  2. Pagrindinė darbovietė: UAB "Stotas"
  3. Pareigos: Direktorius komercijai
  4. Nepagrindinės darbovietės: UAB "Stotas" saugos tarnyba
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: Direktorius
  6. Šeimos narių skaičius: 5, tarp jų išlaikytinių: 3, iš jų iki 18 metų: 3.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 63000.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 4428.70 Lt 1528.30 Lt
20. Iš viso: 4428.70 Lt 1528.30 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
63000.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Žilvinas ŠILGALIS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
TELŠIŲ rinkimų apygardoje Nr.40

Žilvinas Šilgalis gimė 1970 m. kovo 3 d. Kaune.
Nuo 1972 m. gyvena Telšiuose.
1988 m. sidabro medaliu baigė Telšių 3-ąją vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Kauno politechnikos instituto Chemijos fakultetą. Po patirtos autoavarijos, kurios metu buvo sunkiai sužalotas, mokslus nutraukė (buvo III kurse).
1995 m. pradėjo dirbti AB „Notija" parduotuvės vedėju. Reorganizavus AB „Notija" buvo įsteigta UAB „Stotas". Nuo 1996 m. iki dabar dirba firmos komercijos direktoriumi. Nuo 1998 m. - įkurtos naujos UAB „Autokora" bendrasavininkis. 1999 m. UAB „Autokora" pakeitė pavadinimą į UAB „Stotas" saugos tarnyba. Įsigijęs likusias akcijas, tapo UAB „ Stotas" saugos tarnyba savininku.
Nuo 2000 m. pavasario tęsia mokslus Kauno technologijos universiteto Chemijos fakultete. Šiuo metu yra IV kurso studentas neakivaizdininkas.
Lietuvos liberalų sąjungos narys nuo 1999 m. Per 2000 m. Seimo rinkimus išrinktas į Telšių rajono savivaldybės tarybą. Yra rajono Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narys, specialiosios paskirties akcinės bendrovės Telšių savivaldybės butų ūkio remonto ir eksploatavimo įmonė valdybos narys, Telšių savivaldybės Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas.
Žmona Lina dirba UAB „Stotas" parduotuvės „Viskas jūsų langui" vedėja. Šiuo metu ji yra vaiko priežiūros atostogose. Šeimoje 4 vaikai: 9 ir 13 metų dukros Živilė ir Akvilė, 8 mėnesių ir 11 metų sūnūs Arvaidas ir Tautvydas.
Pomėgiai - krepšinis ir kelionės.