Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Jūratė NOREIKIENĖ
 

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 48

Apygarda: Žirmūnų (Nr. 4)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1959 07 14
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1983 - Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Gydytojas, akušeris-ginekologas

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Pagrindinė darbovietė: VĮ Šv. Jokūbo ligoninė, direktorius

Visuomeninė veikla: Akušerių-ginekologų draugijos narys

Pomėgiai: Knygos    Teatras   

Šeimyninė padėtis: Ištekėjusi

Šeimos nariai: Leonas-Algirdas Noreika - sutuoktinis/sutuoktinė   Jūratė Noreikaitė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 07 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Jūratė Noreikienė
  2. Pagrindinė darbovietė: VĮ Šv. Jokūbo ligoninė
  3. Pareigos: Direktorė
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 47303.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 14112.84 Lt 7274.63 Lt
20. Iš viso: 14112.84 Lt 7274.63 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
47303.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Jūratė NOREIKIENĖ
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatė į Lietuvos Respublikos Seimo narius
ŽIRMŪNŲ rinkimų apygardoje Nr.4

Jūratė Noreikienė gimė 1959 m. liepos 14 d. Telšiuose.
1977 m. baigė Vilniaus 41-ąją vidurinę mokyklą.
1984 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, įgijo gydytojo akušerio-ginekologo specialybę.
Nuo 1984 m. pradėjo dirbti viešojoje įstaigoje Šv. Jokūbo ligoninėje akušere-ginekologe.
1997 m. laimėjo konkursą ir tapo direktoriaus pavaduotoja gydymui, nuo 1999 m. - ligoninės direktorė.
Lietuvos liberalų sąjungos narė nuo 1999 metų.
Ištekėjusi. Vyras Leonas Algirdas Noreika Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Abdominalinės chirurgijos klinikos profesorius, habilituotas daktaras. Augina keturiolikmetę dukterį Jūratę.
Mėgsta teatrą, knygas, muziką.