Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Rolandas TOLEIKIS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 61

Apygarda: Šilalės - Šilutės (Nr. 33)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1966 10 07
Gyvenamoji vieta: Kvėdarnos mstl. , Šilalės raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo
Ne

Išsilavinimas:
1991 - LŽŪA, Inžinierius-elektrikas

Užsienio kalbos: Rusų   Anglų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys  

Pagrindinė darbovietė: Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos seniūnija, seniūnas

Visuomeninė veikla: Medžiotojų draugija

Pomėgiai: Medžioklė   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Audronė Toleikienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Karolis Toleikis - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 04 išdavė Tauragės apskrities VMI Šilalės skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Rolandas Toleikis
  2. Pagrindinė darbovietė: Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos seniūnija
  3. Pareigos: Seniūnas
  4. Nepagrindinės darbovietės: Vido Toleikio įmonė
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: Įmonės savininkas
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 138083.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 2642.12 Lt 1124.58 Lt
20. Iš viso: 2642.12 Lt 1124.58 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
138725.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Rolandas TOLEIKIS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
ŠILALĖS-ŠILUTĖS rinkimų apygardoje Nr.33

Rolandas Toleikis gimė 1966 m. spalio 7 d. Šilalės rajone, Kvėdarnoje. Tuo metu mama dirbo mokytoja Kvėdarnos vidurinėje mokykloje, o tėvas - vairuotoju kolūkyje. Buvo pirmas vaikas šeimoje.
1973 m. pradėjo mokytis Kvėdarnos vidurinėje mokykloje. Mokydamasis aktyviai dalyvavo saviveikloje: šokių ratelyje, dramos būrelyje, ansamblyje, sukūrė mokyklos estradinį instrumentinį ansamblį. Porą kartų kaip solistas dalyvavo televizijos konkurse „Dainų dainelė".
1984 m. baigė Kvėdarnos vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos Žemės ūkio elektrifikacijos fakultetą.
1984 m. buvo pašauktas atlikti karinę tarnybą. Nuo 1986 m., atlikęs karinę tarnybą, tęsė mokslus akademijoje. Studijuodamas laisvu metu nuo paskaitų dirbo privataus taksi vairuotoju.
1991 m. sausio 13 d. su grupe studentų saugojo Kauno televizijos retransliatorių.
1991 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. Įgijo inžinieriaus elektriko kvalifikaciją.
1991 m. pradėjo dirbti Kvėdarnos kolūkyje vyr. energetiku. Netrukus teko palikti šias pareigas.
1994 m. įkūrė individualią įmonę, kuri sėkmingai gyvuoja iki šiol.
1999 m. įstojo į Lietuvos liberalų sąjungą ir pradėjo aktyvią partinę veiklą. Tais pačiais metais buvo išrinktas Lietuvos liberalų sąjungos Šilalės skyriaus pirmininku.
2000 m. rinkimų į savivaldybių tarybas metu buvo išrinktas Šilalės rajono savivaldybės tarybos nariu. Šiuo metu yra Šilalės rajono savivaldybės valdybos narys, vietinio ūkio komiteto pirmininkas.
Nuo 2000 m. gegužės 2 d. yra paskirtas Šilalės rajono Kvėdarnos seniūnijos seniūnu.
1989 m. vedė. Žmona Audronė yra baigusi Kauno politechnikos institutą. 1990 m. gimė sūnus Karolis.