Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Rimvydas VAŠTAKAS

Apygarda: Daugiamandatė, šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 29

Apygarda: Danės (Nr. 19)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1960 03 15
Gyvenamoji vieta: Klaipėda

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1983 - Vilniaus inžinerinis statybos institutas, Inžinierius mechankas

Užsienio kalbos: Anglų   Vokiečių   Rusų  

Pagrindinė darbovietė: LKAB "Klaipėdos Smeltė", gamybos ir komercijos direktorius

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Ona Vaštakienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Rūta Vaštakaitė - vaikas   Irma Vaštakaitė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 24 išdavė Klaipėdos apskrities VMI Klaipėdos skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Rimvydas Vaštakas
  2. Pagrindinė darbovietė: LKAB " Klaipėdos Smeltė"
  3. Pareigos: Gamybos ir komercijos direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 3, iš jų iki 18 metų: 2.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 176631.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 38769.00 Lt 21144.00 Lt
20. Iš viso: 38769.00 Lt 21144.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
181631.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Rimvydas VAŠTAKAS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
DANĖS rinkimų apygardoje Nr.19

Rimvydas Vaštakas gimė 1960 m. kovo 15 d. Raseiniuose.
1978 m. baigė Klaipėdos 10-ąją vidurinę mokyklą ir įstojo į Vilniaus inžinerinio statybos instituto Mechaninės technologijos fakultetą. 1983 m. jį baigė ir buvo paskirtas į Klaipėdos politechnikumą dėstytoju. 1987 m. pradėjo eiti į AB "Sirijus" transporto technologo pareigas. Šioje bendrovėje dirbo naujos technikos baro viršininku, vyriausiuoju mechaniku, Komercijos skyriaus viršininku, o nuo 1993-1995 m. - generaliniu direktoriumi. 1995 m. buvo pakviestas ir pradėjo dirbti UAB "Baltijos automobilių technika" (Vokietijos koncerno SIEMENS dukterinė įmonė). Dirbo vietinių tarnybų vadovu iki 1999 m. lapkričio mėnesio. Išėjęs iš UAB "Baltijos automobilių technika", įsidarbino į LKAB "Klaipėdos Smeltė" gamybos ir technikos direktoriumi. Po pusės metų buvo paskirtas Gamybos ir komercijos direktoriumi. Šias pareigas eina iki šiol.
Iki 1999 m. nebuvo jokios partijos nariu. Į Lietuvos liberalų sąjungą įstojo 1991 m. 1990-1995 m. buvo Klaipėdos miesto tarybos nariu. Nuo 2000 m. kovo pabaigos vėl išrinktas į Klaipėdos miesto tarybą. Yra Verslo komiteto pirmininkas, miesto valdybos narys.
Žmona Onutė - bibliotekininkė, baigė Vilniaus universitetą. Šiuo metu nedirba, augina vaikus. Duktė Rūta gimė 1990 m., mokosi Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos penktoje klasėje, Irma - darželio-mokyklos "Šaltinėlis" trečios klasės mokinė.