Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Domininkas VELIČKA

   

Apygarda: Daugiamandatė, šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 34

Apygarda: Vakarinė (Nr. 27)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1940 11 02
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1966 - Vilniaus valst. universitetas, Fizikas
1958 - A. Mickevičiaus (Jėzuitų) mokykla

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų   Lenkų  

Pagrindinė darbovietė: UAB "Bennet Distributors", vyriausiasis ekspertas

Visuomeninė veikla: Tautos informavimas apie teigiamą vyno poveikį žmogui

Pomėgiai: Sveiko ir džiūgaus gyvenimo būdo skleidimas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Vida Sadulaitė - sutuoktinis/sutuoktinė   Viktorija - vaikas   Ugnė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 03 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Domininkas Velička
  2. Pagrindinė darbovietė: Lietuvos - JAV UAB "Bennet:
  3. Pareigos: Vyr. ekspertas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 206800.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 7525.27 Lt 3555.58 Lt
20. Iš viso: 9926.59 Lt 4155.90 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
164.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
206964.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Domininkas VELIČKA
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
VAKARINĖJE rinkimų apygardoje Nr.27

Domininkas Velička gimė 1940 m. lapkričio 2 d. Kaune. Motina -mokytoja, tėvas - tarnautojas.
Baigė tuometinę Kauno Adomo Mickevičiaus vidurinę mokyklą (dabar - Jėzuitų gimnazija).
1960 m. įstojo į Vilniaus universitetą, kurį baigė 1966 m. Tapo fiziku, atominės spektroskopijos specialistu.
10 metų dirbo Termoizoliacijos institute.
Buvo Fotomenininkų sąjungos gamybos viršininkas. Pagal patentą dirbo įvairiausius taikomosios fotografijos darbus.
Nuo 1994 m. buvo UAB „Bennet Distributors" vadybininkas.
„Lietuvos rytui", „Respublikai" bei įvairiems žurnalams yra parašęs kelis šimtus straipsnių vyno kultūros klausimais. Dalyvauja televizijos ir radijo laidose.
Vedęs. Žmona Vida prižiūri dukterų Ugnės ir Viktorijos vaikus.