Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Eimundas SAVICKAS

   

Apygarda: Pramonės (Nr. 17), šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 63

Gimimo data: 1957 03 26
Gyvenamoji vieta: Kaunas

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo
Ne

Išsilavinimas:
1982 - Kauno politechnikos institutas, Inž. statybinink.

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Ne  

Pagrindinė darbovietė: UAB "Magnalis", gen. direktporius

Pomėgiai: Įvairūs   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Kristina Savickienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Vytautas Savickas - vaikas   Simonas Savickas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 10 išdavė Kauno apskrities VMI Kauno skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Eimundas Savickas
  2. Pagrindinė darbovietė: UAB "Magnalis"
  3. Pareigos: Generalinis direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 2.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 550240.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 2074.92 Lt 505.08 Lt
20. Iš viso: 2074.92 Lt 505.08 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
540240.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 250.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Eimundas SAVICKAS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
PRAMONĖS rinkimų apygardoje Nr.17


Eimundas Savickas gimė 1957 m. Vilkaviškyje žinomo ir gerbiamo ūkininko Vytauto Savicko šeimoje.
Baigė Kauno 32-ąją vidurinę mokyklą, įstojo į Kauno politechnikos institutą ir įgijo inžinieriaus statybininko specialybę. Nuo 1982 m. pradėjo dirbti k/d65426 (tankų remonto gamykla, vėliau - „Magnalis") meistru, vėliau - inžinieriumi.
Nuo 1995 m. akcininkų išrinktas gamyklos „Magnalis" generaliniu direktoriumi.
Jis yra autobusų gamybos Lietuvoje iniciatorius ir organizatorius. 1997 m. „Magnalis" laimėjo Vyriausybės paskelbtą tarptautinį autobusų surinkimo konkursą ir 1998 m. buvo pradėta autobusų „Renault-Karosa" gamyba.
Iki įstojimo į Lietuvos liberalų sąjungą nebuvo jokios partijos nariu.
Žmona Kristina baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją, buvo ansamblio „Ainiai" solistė ir J.Gruodžio konservatorijos dėstytoja.
Augina du sūnus : Vytautą ir Simoną, abu moksleiviai.