Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Gintaras STEPONAVIČIUS

   

Apygarda: Lazdynų (Nr. 9), šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 2

Gimimo data: 1967 07 23
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1992 - VU Teisės fakultetas, Teisininkas
1985 - A. Vienuolio vid. m-kla

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Vilniaus miesto tarybos narys, frakcijos pirmininkas, Ekonomikos, ir finansų komiteto narys  

Pagrindinė darbovietė: Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, dėstytojas

Visuomeninė veikla: Lietuvos žmogaus teisių centro steigėjas ir narys, pilietinių iniciatyvų centro steigėjas ir valdybos pirmininkas

Pomėgiai: Kinas    Krepšinis    Moderniosios muzikos srovės   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Guoda Steponavičienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Mykolas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 07 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Gintaras Steponavičius
  2. Pagrindinė darbovietė: Vilniaus universitetas
  3. Pareigos: VU mokslo asistentas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 102115.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 4414.54 Lt 1513.86 Lt
20. Iš viso: 21989.72 Lt 5477.68 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
97115.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Gintaras STEPONAVIČIUS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
LAZDYNŲ rinkimų apygardoje Nr.9

Gintaras Steponavičius gimė Klaipėdoje prieš 33 metus. Netrukus persikėlė į Vilnių. Čia gyvena iki šiol.
Vilniuje baigė A.Vienuolio vidurinę mokyklą, Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. Įgijo teisininko specialybę. Nuo 1991 m. trejus metus dirbo Užsienio reikalų ministerijoje. Nuo 1994 m. - Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas bei Fridricho Naumano fondo koordinatorius Lietuvoje. Studijavo ir tobulinosi Hagos tarptautinės teisės akademijoje, Kopenhagos, Birmingemo ir Grioningeno Karališkajame universitetuose.
Yra Pilietinių iniciatyvų centro valdybos pirmininkas, Lietuvos žmogaus teisių centro narys steigėjas, savaitraščio „Atgimimas" apžvalgininkas.
Lietuvos liberalų sąjungos narys nuo įsikūrimo. Jokioms kitoms partijoms iki tol nepriklausė. Šiuo metu - Liberalų sąjungos valdybos narys, atsakingas už programos klausimus.
1997 m. ir 2000 m. buvo išrinktas į Vilniaus miesto tarybą, yra Ekonomikos ir finansų komiteto narys bei Liberalų frakcijos pirmininkas.
Laisvai kalba rusiškai ir angliškai.
Šeimoje auga 4 metų sūnus Mykolas. Jis, kaip ir G.Steponavičius, - Liūtas. Žmona Guoda dirba eksperte Laisvosios rinkos institute bei yra Vilniaus Gedimino technikos universiteto doktorantė.
Pomėgiai: žmogaus teisių apsauga, bendravimas su žmonėmis, moderniosios muzikos srovės, krepšinis.