Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Klemensas RIMŠELIS

   

Apygarda: Centro (Nr. 13), šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 9

Gimimo data: 1958 08 04
Gyvenamoji vieta: Kaunas

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1982 - Kauno technologijos universitetas (KPI), Inžinierius mechanikas

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Kauno miesto taryba, Tarybos narys   Kauno miesto taryba, Tarybos pirmininko pavaduotojas   Kauno miesto taryba, Tarybos prezidiumo sekretorius   Kauno miesto taryba, valdybos narys, miesto plėtros ir savivaldos komiteto pirmininkas  

Pagrindinė darbovietė: AB PB "Urmas", direktoriaus pavaduotojas

Visuomeninė veikla: LLS valdybos narys, Valstybės valdymo ir savivaldos komiteto pirmininkas, Kauno skyriaus pirmininkas

Pomėgiai: Menas    Muzika   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Jolanta Rimšelienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Kasparas Rimšelis - vaikas   Adomas Rimšelis - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 11 išdavė Kauno apskrities VMI Kauno skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Klemensas Rimšelis
  2. Pagrindinė darbovietė: AB PB "Urmas"
  3. Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas
  4. Nepagrindinės darbovietės: Kauno m. savivaldybės taryba
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: Tarybos narys
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 139181.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 4318.93 Lt 1692.82 Lt
20. Iš viso: 4743.97 Lt 1819.78 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
138181.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Klemensas RIMŠELIS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
CENTRO rinkimų apygardoje Nr.13

Klemensas Rimšelis gimė 1958 m. Kaune inžinieriaus ir mokytojos šeimoje.
1976 m. baigė 3-iąją S.Neries vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno politechnikos instituto Mechanikos fakultetą. 1982 m. įgijo tiksliosios mechanikos inžinieriaus specialybę.
1982-1984 m. dirbo Kauno elektromechanikos gamykloje „Elektra" inžinieriumi technologu. 1984 m. įstojo į aspirantūrą ir dirbo KPI mokslinio tiriamojo centro „Vibrotechnika" moksliniu bendradarbiu. Yra 11 išradimų (iš jų 3 užpatentuoti Vakaruose ir pasaulinėje išradimų parodoje EXPO-85 apdovanoti aukso medaliu) bendraautorius.
1988-1989 m. - Kauno Sąjūdžio iniciatyvinės grupės, vėliau jo Tarybos narys. 1990 m. išrinktas Kauno miesto tarybos deputatu. Iki 1992 m. lapkričio mėnesio dirbo Kauno miesto tarybos prezidiumo sekretoriumi. 1992 m. išrinktas Kauno miesto tarybos pirmininko pavaduotoju. 1993 m. stažavosi JAV savivaldybėse, 1994 m. - Olandijoje. 1995-1997 m. vėl išrinktas Kauno miesto tarybos ir valdybos nariu, dirbo Miesto plėtros komiteto pirmininku.
1997 m. dar kart¹ sta˛avosi JAV demokratinio valdymo klausimais.
1994-1996 m. dirbo Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudarytose įstatymų rengimo darbo grupėse.
1994-1997 m. - Lietuvos Respublikos delegacijos vadovas Europos vietinių ir regioninių valdžios institucijų kongrese Europos Taryboje bei šio kongreso nuolatinio komiteto ir darbo grupių narys.
Liberalų sąjungos narys nuo 1994 m. 1996-1999 m. - Sąjungos pirmininko pavaduotojas, šiuo metu valdybos narys, Valdymo ir savivaldos komiteto pirmininkas, Kauno skyriaus pirmininkas.
2000 metais išrinktas Kauno miesto tarybos nariu ir yra Liberalų frakcijos pirmininkas.
Vedęs. Žmona - Jolanta, sūnūs - Kasparas ir Adomas.