Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Gediminas STAUGAITIS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 44

Apygarda: Kauno - Kėdainių (Nr. 65)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1952 03 27
Gyvenamoji vieta: Kaunas

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1975 - LŽŪA, Mokslinis agronomas
1970 - Kauno IV vidurinė mokykla

Moksliniai laipsniai: Habilituotas daktaras  

Užsienio kalbos: Rusų   Vokiečių  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas:   

Pagrindinė darbovietė: Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, vyresnysis mokslinis bendradarbis

Visuomeninė veikla: LLS Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto narys, pirmininko pavaduotojas

Pomėgiai: Darbas sode    Turizmas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Joana Staugaitienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Gabija Staugaitytė - vaikas   Žygimantas Staugaitis - vaikas   Justinas Staugaitis - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 16 išdavė Kauno apskrities VMI Kauno skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Gediminas Staugaitis
  2. Pagrindinė darbovietė: Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas
  3. Pareigos: Vyresnysis mokslinis bendradarbis
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 163509.78 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 6602.82 Lt 3040.11 Lt
20. Iš viso: 6602.82 Lt 3040.11 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
164509.78 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Gediminas STAUGAITIS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
KAUNO-KĖDAINIŲ rinkimų apygardoje Nr.65

Gediminas Staugaitis gimė 1952 m. kovo 27 d. Kaune tarnautojų šeimoje.
Pirmąją ir antrąją mokyklos klases baigė Klaipėdos K.Donelaičio vidurinėje mokykloje, o kitas - Kauno 4-ojoje vidurinėje mokykloje (1970 m.). 1970-1975 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos (šiuo metu universitetas) Agronomijos fakultete. Studijas baigė 1975 m., įgijo mokslinio agronomo diplomą.
1978 m. buvo priimtas į Lietuvos žemės ūkio akademijos neakivaizdinę aspirantūrą ir vadovaujant prof. A.Stancevičiui 1980 m. apgynė disertaciją.
1975-1984 m. dirbo Lietuvos bitininkų draugijos pirmininko pavaduotoju, Vilkaviškio rajono Gražiškiečio kolūkio agronomu, Respublikinės agrochemijos laboratorijos operatyvinės grupės viršininku.
Nuo 1984 m. dirba Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute vyresniuoju moksliniu bendradarbiu. Dirbdamas šioje mokslo įstaigoje parašė per šimtą mokslinių ir populiarių straipsnių, parengė beveik dvi dešimtis mokslinių ataskaitų, išleido knygą ir kelias brošiūras. 1999 m. apgynė habilituoto daktaro disertaciją. Darbo klausimais stažavosi Šveicarijoje, Vokietijoje, lankėsi daugelyje Vakarų ir Rytų Europos šalių.
Vedęs. Kartu su žmona Joana augina tris vaikus. Žmona - verslininkė, duktė ir vyresnysis sūnus - Lietuvos žemės ūkio universiteto studentai, jaunesnysis sūnus - moksleivis.