Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Saulius LAPĖNAS

   

Apygarda: Jurbarko (Nr. 62), šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 30

Gimimo data: 1962 03 14
Gyvenamoji vieta: Jurbarkas , Jurbarko raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1985 - Vilniaus inžinerinis statybos institutas, Architektas

Užsienio kalbos: Vokiečių   Rusų   Lenkų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Jurbarko rajoni tarybos narys   Jurbarko rajono tarybos narys   Jurbarko rajono valdytojas  

Pagrindinė darbovietė: S. Lapėno įmonė "Asta", direktorius

Visuomeninė veikla: LLS Jurbarko skyriaus pirmininkas

Pomėgiai: Muzika   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Jolita Lapėnienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Mantas Lapėnas - vaikas   Laura Lapėnaitė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 03 išdavė Tauragės apskrities VMI Jurbarko skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Saulius Lapėnas
  2. Pagrindinė darbovietė: S. Lapėno įm. "Asta"
  3. Pareigos: Direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 2.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 1120350.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 0.00 Lt 0.00 Lt
20. Iš viso: 0.00 Lt 0.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
1031291.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Saulius LAPĖNAS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
JURBARKO rinkimų apygardoje Nr.62

Saulius Lapėnas gimė 1962 m. kovo 14 d. Mažeikiuose.
1980 m. baigė Gelgaudiškio vidurinę mokyklą ir įstojo į Vilniaus inžinerinio statybos instituto Architektūros fakultetą.
Nuo 1985 m. gyvena ir dirba Jurbarke.
1986 m. buvo išrinktas Jurbarko miesto vykdomojo komiteto pirmininku. 1989 m. buvo išrinktas Jurbarko rajono vykdomojo komiteto pirmininku, 1990 m. - Jurbarko rajono valdytoju.
1991 m. įregistravo projektavimo įmonę „Sala". Tais pačiais metais įkūrė S.Lapėno komanditinę ūkinę bendrovę „Akcentas" ir būdamas tikruoju nariu kaip architektas dirbo iki 1993 m. 1992 m. įregistravo S.Lapėno įmonę „Asla" ir iki šiol joje dirba direktoriumi.
Nuo 1988 m. iki 1989 m. buvo Lietuvos komunistų partijos narys. 1995 m. įstojo į Lietuvos liberalų sąjungą. Įregistravus šios sąjungos Jurbarko skyrių buvo išrinktas skyriaus pirmininku. Nuo 1995 m. nuolat buvo renkamas į rajono tarybą ir šiuo metu yra šios tarybos narys.
Vedęs. Žmona Jolita dirba Tauragės visuomenės sveikatos centre bakteriologe. Sūnus Mantas ir duktė Laura mokosi Jurbarko Vytauto Didžiojo vidurinėje mokykloje.