Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Tautginas GELŽINIS

   

Apygarda: Aleksoto - Vilijampolės (Nr. 12)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 60

Gimimo data: 1966 01 13
Gyvenamoji vieta: Mastaičių k. , Kauno raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
2000 - KTU, III kursas, Telekomunikacijos
1988 - Kauno 22-oji VPTM, Radijo mechanikas
1984 - Kauno 12-oji vid. m-kla

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų   Lenkų  

Pagrindinė darbovietė: UAB "Artvydas" (Radijo stotis "Tau"), direktoriaus pavaduotojas komercijai

Visuomeninė veikla: Kauno LIONS klubas, viceprezidentas

Pomėgiai: Žvejyba   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Odeta Gelžinienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Vigailė Gelžinytė - vaikas   Giedrius Gelžinis - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 18 išdavė Kauno apskrities VMI Kauno skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Tautginas Gelžinis
  2. Pagrindinė darbovietė: UAB "Arvydas"
  3. Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas komercijai
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 2.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 167028.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 2343.72 Lt 656.28 Lt
20. Iš viso: 10343.72 Lt 656.28 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
3600.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
171523.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Tautginas GELŽINIS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
ALEKSOTO-VILIJAMPOLĖS rinkimų apygardoje Nr.12

Tautginas Gelžinis gimė 1966 m. sausio 13 d. Kaune tarnautojų šeimoje. Vaikystė prabėgo Kauno miesto Vilijampolės mikrorajone.
Mokėsi Kauno 12-ojoje vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1984 m. Tais pačiais metais įstojo į Kauno 22-ąją technikos mokyklą, kurią baigė 1988 m. Įgijo radijo ir televizijos aparatūros priežiūros ir remonto radiomechaniko specialybę.
Darbinę veiklą pradėjo Respublikinėje paleidimo ir derinimo darbų įmonėje radiomechaniku. Dirbo Kauno rajono buitinio gyventojų aptarnavimo kombinate, Kauno troleibusų parke.
Po Nepriklausomybės atkūrimo susidomėjo besikuriančiomis laisvosiomis radijo stotimis. Aktyviai dalyvavo kuriant vieną pirmųjų Lietuvoje nepriklausomą radijo stotį „Naktinis Kauno radiofonas".
1993 m. pradėjo dirbti radijo stoties „Litpoliinter" technikos direktoriumi ir neetatiniu korespondentu.
Šiuo metu vadovauja radijo stočiai „Tau", kurioje taip pat kuria autorines programas bei dirba žurnalistu.
1997 m. įstojo į Kauno technologijos universiteto Telekomunikacijų fakulteto neakivaizdinį skyrių. Sėkmingai studijuoja jau IV kurse.
Vedęs. Turi du vaikus. Duktė ir sūnus gimė Aleksote. Su šeima praleidžia didžiąją laisvalaikio dalį.
Pomėgiai: poilsis gamtoje, mėgėjiška žūklė.
Yra Kauno klubo „Lions" viceprezidentas.