Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Rolandas PAKSAS

   

Apygarda: Antakalnio (Nr. 3), šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 1

Gimimo data: 1956 06 10
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1984 - Sankt. Peterburgo civilinės aviacijos akademija, Inžinierius-pilotas
1979 - Vilniaus inžinerinis statybos institutas, Pramoninė civil. statyba
1974 - Telšių Žemaitės vid. mokykla

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Vilniaus m. taryba  

Pagrindinė darbovietė: Vilniaus miesto savivaldybė, meras

Visuomeninė veikla: Vilniaus klubo prezidentas

Pomėgiai: Aviacija    Motociklai    Tenisas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Laima Paksienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Inga Paksaitė - vaikas   Mindaugas Paksas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 03 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Rolandas Paksas
  2. Pagrindinė darbovietė: Vilniaus m. savivaldybė
  3. Pareigos: Meras
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 2.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 271770.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 12712.75 Lt 6512.15 Lt
20. Iš viso: 12712.75 Lt 6512.15 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
271770.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Rolandas PAKSAS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
ANTAKALNIO rinkimų apygardoje Nr.3

Rolandas Paksas gimė 1956 m. birželio 10 d. Telšiuose.
Nuo 1974 m. gyvena Vilniuje.
Baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą ir Leningrado civilinės aviacijos akademiją. Vėliau dirbo lakūnu konstruktoriumi. Buvo aukštojo pilotažo rinktinės narys, daugkartinis Lietuvos akrobatinio skraidymo čempionas.
1985-1992 m. vadovavo Vilniaus Dariaus ir Girėno aeroklubui, vėliau - SKAT aviacijos junginiui.
1992-1997 m. - statybos bendrovės „Restako" prezidentas.
1997 m. išrinktas Vilniaus miesto meru.
1999 m. gegužės mėn. paskirtas Lietuvos Respublikos Ministru Pirmininku. Atsistatydinęs iš šio posto, dirbo Respublikos Prezidento patarėju, įgaliotuoju atstovu specialiesiems pavedimams.
2000 m. balandžio mėn. antrą kartą išrinktas Vilniaus miesto meru.
Nuo 1999 m. gruodžio mėn. - Lietuvos liberalų sąjungos pirmininkas.
Šeimoje auga dukra Inga, Antakalnio vidurinės mokyklos moksleivė, ir sūnus Mindaugas, kuris šiemet pradėjo lankyti pirmąją klasę. Žmona Laima - inžinierė ekonomistė.
Pomėgiai: akrobatinis skraidymas, lauko tenisas.