Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Petras BLAŽEVIČIUS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 85

Apygarda: Rokiškio (Nr. 50)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1953 07 03
Gyvenamoji vieta: Rokiškis , Rokiškio raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo
Ne

Išsilavinimas:
1981 - VVU, istorikas, istorijos moklsų dėstytojas

Užsienio kalbos: Vokiečių   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Rokiškio raj. savivaldybės taryba  

Pagrindinė darbovietė: Kultūros tarnyba, Rokiškio raj. saviv. administracija, vadovas

Visuomeninė veikla: Lietuvos kultūros savivaldos kolegijos kancleris, Aukštaičių akademijos rektorius

Pomėgiai: Kraštotyra   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Vida - sutuoktinis/sutuoktinė   Žaneta - vaikas   Inga - vaikas   Mažvydas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 06 30 išdavė Panevėžio apskrities VMI Rokiškio skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Petras Blaževičius
  2. Pagrindinė darbovietė: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Respublikos 94, 4820 Rokiškis
  3. Pareigos: Kultūros tarnybos vadovas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 2.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 13214.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 6438.00 Lt 3247.00 Lt
20. Iš viso: 6438.00 Lt 3247.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
13214.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Petras BLAŽEVIČIUS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
ROKIŠKIO rinkimų apygardoje Nr.50

Petras Blaževičius gimė 1953 m. liepos 3 d. Rokiškio rajone, Kavoliškio kaime. Po kelerių metų šeima persikėlė gyventi į Rokiškį.
Rokiškyje lankė ir baigė vidurinę mokyklą. Baigęs dirbo pedagogu, muziejininku. 1981 m. baigė Vilniaus universitetą, įgijo istoriko ir istorijos mokslų dėstytojo specialybę.
1985-1990 m. buvo Rokiškio rajono Kultūros skyriaus vedėjas. 1990-1995 m. - Rokiškio rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas. Nuo 1995 m. iki šiol dirba Rokiškio rajono savivaldybės administracijos kultūros tarnybos vadovu. Vyriausiosios pedagogų atestacijos komisijos suteikta mokytojo metodininko kvalifikacija.
1995 m. Aukštaitijos miestų ir rajonų suvažiavime buvo išrinktas visuomeninės organizacijos - Aukštaičių akademijos - rektoriumi. 2000 m. šalies kolegos išrinko Lietuvos kultūros savivaldos kolegijos kancleriu.
Lietuvos liberalų sąjungos tarybos narys ir šios partijos Rokiškio skyriaus pirmininkas.
Pomėgis - kraštotyra. Knygų „Kai kurie Rokiškio krašto kultūros istorijos bruožai" (1994 m.), „Rokiškio krašto bažnyčios" (1995 m.) „Rokiškio krašto sentikiai" (1997 m.) ir „Rokiškio krašto kūno kultūros ir sporto istorija" (1998 m.) autorius.
Vedęs. Žmona Vida - Aukštaičių akademijos vykdomoji direktorė. Šeimoje auga duktė Inga, kuri lanko Rokiškio J.Tūbelio gimnaziją. Sūnus Mažvydas - Rokiškio mokyklos-darželio „Varpelis" mokinys. Duktė Žaneta gyvena ir dirba Vokietijoje.