Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Rokiškio (Nr. 50) vienmandatė apygarda

- Balsavimo rezultatai apygardos apylinkėse -

Balsavimo rezultatai apygardoje

Rinkimų apygardos rinkėjų skaičius: 33774, iš jų rinkimuose dalyvavo: 20879 (61.82%).
Galiojančių biuletenių skaičius apygardoje: 20075 (96.15%), negaliojančių: 804 (3.85%).
Rinkimai apygardoje įvyko. Seimo nariu išrinktas kandidatas, už kurį paduota daugiausia balsų.

Kandidatas 1  Paduotų balsų skaičius
Rastų balsadėžėse Gautų paštu Iš viso Iš viso procentais 2 
Vytautas Saulis 6360  385  6745  33.60% 
Vidmantas Kanopa 5325  269  5594  27.87% 
Irena Saikalienė 1568  154  1722  8.58% 
Gediminas Matiekus 1456  89  1545  7.70% 
Alvydas Ramanauskas 1430  77  1507  7.51% 
Petras Antanas Šalčius 1261  92  1353  6.74% 
Petras Blaževičius 998  59  1057  5.27% 
Jonas Petraška 272  14  286  1.42% 
Vytautas Masiulis 236  30  266  1.33% 
Iš viso:    18906  1169  20075   

1 lentelėje kandidatai išrikiuoti pagal gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.
2 procentai skaičiuojami nuo galiojančių biuletenių skaičiaus.

 
Balsavimo rezultatai apygardos apylinkėse

1.  J.Tumo-Vaižganto    2.  Senamiesčio    3.  Mikrorajono    4.  J.Tūbelio    5.  Respublikos    6.  Bajorų    7.  Čedasų    8.  Kavoliškio    9.  Skemų    10.  Žiobiškio    11.  Kazliškio    12.  Konstantinavos    13.  Obelių    14.  Pandėlio    15.  Juodupės    16.  Juodupės kaimiškoji    17.  Maineivų    18.  Lukštų    19.  Jūžintų    20.  Laibgalių    21.  Sėlynės    22.  Kamajų    23.  Aukštakalnių    24.  Duokiškio    25.  Kalvių    26.  Salų    27.  Kriaunų    28.  Lašų    29.  Kairelių    30.  Pakriaunių    31.  Aleksandravėlės    32.  Zarinkiškių    33.  Antanašės    34.  Obelių    35.  Suvainiškio    36.  Gerkonių    37.  Sriubiškių    38.  Lailūnų    39.  Apaščios    40.  Panemunio    41.  Stoties    42.  Panemunėlio