Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Alvydas RAMANAUSKAS

   

Apygarda: Daugiamandatė, šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai), priešrinkiminis numeris sąraše: 15

Apygarda: Rokiškio (Nr. 50)
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Gimimo data: 1955 03 31
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1978 - Gedimino technikos universitetas (VISI), statybos ir kelių mašinų bei įrengimų inžinierius mechanikas

Užsienio kalbos: Rusų   Anglų   Prancūzų  

Pagrindinė darbovietė: Lietuvos pienininkų asociacija "Pieno centras", prezidentas

Pomėgiai: Buities darbai   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Rima - sutuoktinis/sutuoktinė   Ieva - vaikas   Jovita - vaikas   Jūratė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 16 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Alvydas Ramanauskas
  2. Pagrindinė darbovietė: Lietuvos pienininkų asociacija "Pieno centras"
  3. Pareigos: Prezidentas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 5, tarp jų išlaikytinių: 3, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 101268.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 11688.00 Lt 5912.00 Lt
20. Iš viso: 11688.00 Lt 5912.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
101268.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Alvydas RAMANAUSKAS
Naujosios sąjungos (socialliberalų)
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
ROKIŠKIO rinkimų apygardoje Nr.50

Alvydas Ramanauskas gimė 1955 m. kovo 31 d. Zarasų rajone, Midučių kaime.
1978 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą, įgijo statybos ir kelių mašinų bei įrengimų inžinieriaus mechaniko specialybę.
1978-1983 m. dirbo Ukmergės gelžbetoninių konstrukcijų gamykloje mechaniku, vyriausiuoju mechaniku, vyriausiojo inžinieriaus pavaduotoju.
1983-1993 m. dirbo AB Ukmergės pieninė vyriausiuoju inžinieriumi.
Nuo 1993 m. - Lietuvos pienininkų asociacijos "Pieno centras" prezidentas.
Moka lietuvių, rusų (gerai), anglų ir prancūzų (skaito ir bendrauja) kalbas.
Vedęs. Žmona Rima, dukterys - Ieva (g.1978 m.), Jovita (g.1980 m.), Jūratė (g.1982 m.)