Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Eugenijus SKLENYS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 37

Apygarda: Pakruojo - Joniškio (Nr. 46)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1952 09 20
Gyvenamoji vieta: Kaunas

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1975 - VISI, Inžinierius statybininkas

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų   Lenkų  

Pagrindinė darbovietė: UAB "Maureska", gen. direktorius

Pomėgiai: Medžioklė    Žvejyba   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Danutė Sklenienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Andrius Sklenys - vaikas   Aistė Sklenytė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 16 išdavė Kauno apskrities VMI Kauno skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Eugenijus Sklenys
  2. Pagrindinė darbovietė: UAB "Maureska"
  3. Pareigos: Gen. direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 138973.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 5474.36 Lt 2416.64 Lt
20. Iš viso: 5474.36 Lt 2416.64 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
141473.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Eugenijus SKLENYS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
PAKRUOJO-JONIŠKIO rinkimų apygardoje Nr.46

Eugenijus Sklenys gimė 1952 m. rugsėjo 20 d. Kaune.
1953-1969 m. gyveno Klaipėdoje. 1969-1970 m. gyveno Panevėžyje.
1970 m. baigė Panevėžio 5-ąją vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus inžinerinį statybos institutą, kurį baigė 1975 m. Įgijo inžinieriaus statybininko specialybę.
Baigęs institutą atvyko gyventi į Kauną, nes gavo paskyrimą į statybos trestą „Kauno statyba". Buvo darbų vykdytojas, aikštelės viršininkas, Statybos tresto Kokybės laboratorijos viršininkas. Teko statyti ir restauruoti įdomius Kauno objektus, tarp jų ir Pažaislio vienuolyną.
Nuo 1990 m. pradėjo privatų verslą. 1996 m. įkūrė UAB „Maureska", kuri užsiima didmenine vaistų prekyba. Yra šios bendrovės direktorius.
Iki įstojimo į Lietuvos liberalų sąjungą nepriklausė jokiai partijai.
Lietuvos liberalų sąjungos narys nuo 2000 m. sausio mėn. Yra Lietuvos liberalų sąjungos Kauno miesto Panemunės skyriaus pirmininkas, Lietuvos liberalų sąjungos tarybos narys.
Žmona Danutė Sklenienė - ekonomistė, bankrutuojančios įmonės administratorė. Sūnus Andrius Sklenys, kuriam yra 25 m., dirba. Duktė Aistė Sklenytė, kuriai yra 22 m., mokosi ir dirba.
Pomėgiai: muzika, medžioklė, žūklė.