Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Regimantas BARAVYKAS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 55

Apygarda: Ukmergės (Nr. 61)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1954 07 13
Gyvenamoji vieta: Ukmergė , Ukmergės raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1977 - Kauno politechnikos institutas, Medienos apdirbimo inžinierius-technologas

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Pagrindinė darbovietė: Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Ukmergės filialas, filialo direktorius

Visuomeninė veikla: Ukmergės rajono saivaldybės tarybos narys

Pomėgiai: Muzika    Sportas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Angelė Baravykienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Ramūnas Baravykas - vaikas   Arūnas Baravykas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 04 išdavė Vilniaus apskrities VMI Ukmergės skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Regimantas Baravykas
  2. Pagrindinė darbovietė: Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Ukmergės filialas
  3. Pareigos: Filialo direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 88916.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 4559.50 Lt 1840.50 Lt
20. Iš viso: 4559.50 Lt 1840.50 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
87416.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Regimantas BARAVYKAS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
UKMERGĖS rinkimų apygardoje Nr.61

Regimantas Baravykas gimė 1954 m. liepos 13 d. Ukmergės rajono Šalnų kaime.
1961-1972 m. mokėsi Ukmergės 2-ojoje vidurinėje mokykloje. 1972-1977 m. studijavo Kauno politechnikos institute, kurį baigęs įgijo medienos apdirbimo inžinieriaus technologo specialybę.
1977-1985 m. dirbo Ukmergės baldų kombinate, 1985-1990 m. - Ukmergės medžio apdirbimo įmonėje „Šilas", 1990-1993 m. - rajono savivaldybėje. Nuo 1993 m. yra Prekybos, pramonės ir amatų rūmų Ukmergės filialo direktorius.
2000 m. buvo išrinktas į Ukmergės rajono savivaldybės tarybą, yra Ekonomikos, biudžeto ir verslo plėtros komiteto narys.
Mėgsta muziką (baigęs muzikos mokyklą) ir sportinius žaidimus.
Vedęs. Žmona Angelė dirba meistre AB „Vilkma". Šeimoje du - 20 ir 16 metų sūnūs.