Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Raimundas PALAITIS

   

Apygarda: Pajūrio (Nr. 22), šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 19

Gimimo data: 1957 10 23
Gyvenamoji vieta: Palanga

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1980 - Vilniaus universitetas, Matematikas

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Palangos m. savivaldybės taryba  

Pagrindinė darbovietė: Palangos m. savivaldybė, meras


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 02 išdavė Klaipėdos apskrities VMI Palangos skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Raimundas Palaitis
  2. Pagrindinė darbovietė: Palangos miesto savivaldybė
  3. Pareigos: Meras
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 2.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 1145850.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 11292.74 Lt 5334.40 Lt
20. Iš viso: 296811.79 Lt 10609.40 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
375984.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
1028390.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Raimundas PALAITIS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
PAJŪRIO rinkimų apygardoje Nr.22

Raimundas Palaitis gimė 1957 m. Palangoje mokytojų šeimoje.
Paprasto Palangos vaiko istorija - darželis, mokykla. Gabesnis buvo matematikai, todėl įstojo į Vilniaus universitetą. Specialybė - taikomoji matematika. Be mokslų, universitete domėjosi baidarių irklavimu, sportiniu bridžu ir diskotekomis.
Universitetą baigė 1980 m. Grįžo į Palangą ir dirbo kompiuterių programuotoju Kauno kardiologijos instituto Palangos filiale. Baigė aspirantūrą. Sritis - matematinė kibernetika.
1989 m. užsiėmė privačiu verslu. Iš pradžių tai vertino tik kaip papildomas pajamas, kartu dirbo Palangos ryšių mazge, savivaldybėje, tačiau nuo 1992 m. pradėjo gyventi tik iš verslo. Iš pradžių kompiuteriai, vėliau akcijos ir kiti vertybiniai popieriai.
Nuo 1995 m. dirbo Klaipėdoje, pirko ir pardavinėjo akcijas.
Nuo 1997 m. - paties įsteigtos bendrovės „Klaipėdos vertybiniai popieriai" vadovas.
Nuo 1994 m. - Lietuvos liberalų sąjungos narys. Anksčiau jokioms partijoms nepriklausė. Nuo 1995 m. yra Palangos miesto tarybos narys. 2000 m. tapo Palangos miesto meru.
Šeimą sukūrė 1978 m. Žmona - Adelė, duktė Barbora - studentė, du sūnūs Povilas ir Antanas - moksleiviai.
Mėgsta muziką, sportą, ypač krepšinį, kalnų slidinėjimą.