Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Dalia KUTRAITĖ GIEDRAITIENĖ

   

Apygarda: Senamiesčio (Nr. 2), šioje apygardoje išrinkta Seimo nare.
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 3

Gimimo data: 1952 04 18
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1975 - Vilniaus universitetas, Žurnalistika

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Pagrindinė darbovietė: Vilniaus m.savivaldybė, mero patarėja

Visuomeninė veikla: LLS pirmininko pavaduotoja

Pomėgiai: Literatūra    Vandens turizmas    Žurnalistika   

Šeimyninė padėtis: Ištekėjusi

Šeimos nariai: Virgilijus Giedraitis - sutuoktinis/sutuoktinė   Lukas Vosylius - vaikas   Simonas Giedraitis - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 03 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Dalia Kutraitė Giedraitienė
  2. Pagrindinė darbovietė: Vilniaus m. savivaldybė
  3. Pareigos: Mero patarėja
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 125802.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 11249.57 Lt 5480.60 Lt
20. Iš viso: 11249.57 Lt 5480.60 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
500.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
126302.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Dalia KUTRAITĖ-GIEDRAITIENĖ
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatė į Lietuvos Respublikos Seimo narius
SENAMIESČIO rinkimų apygardoje Nr.2

Dalia Kutraitė-Giedraitienė gimė 1952 m. balandžio 18 d. Irkutsko srityje tremtinių šeimoje.
Grįžusi su tėvais į Lietuvą, gyveno Kaune. Čia baigė vidurinę mokyklą. 1975 m. baigė Vilniaus universitete žurnalistikos specialybę, vėliau stažavo Danijoje, Švedijoje, JAV. Dar tebestudijuodama pradėjo dirbti Lietuvos radijuje ir televizijoje, kur iki 1998 m. dirbo kūrybinį ir administracinį darbą, rengė laidas, vadovavo kūrybiniams kolektyvams, paskutiniu metu buvo Lietuvos televizijos programų direktore.
1998 m. pradėjo dirbti Vilniaus mero patarėja. 1999 m. buvo paskirta Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclere. Atsistatydinusi kartu su Vyriausybės nariais, kurį laiką vadovavo viešajai įstaigai „Rolando Pakso fondas". 2000 m. balandžio mėn. grįžo dirbti į Vilniaus savivaldybę mero patarėja.
Iki tol nedalyvavo jokioje partinėje veikloje. 1999 m. įstojo į Lietuvos liberalų sąjungą. LLS pirmininko pavaduotoja, etikos komisijos pirmininkė.
Vyras Virginijus - Krašto apsaugos ministerijos leidybos centro direktoriaus pavaduotojas, sūnus Lukas - studentas, Simonas - S.Nėries gimnazijos moksleivis.