Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Apolinaras NICIUS

   

Apygarda: Akmenės - Joniškio (Nr. 39)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 67

Gimimo data: 1953 04 30
Gyvenamoji vieta: Venta , Akmenės raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo
Ne

Išsilavinimas:
1980 - Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas, Vidurinės mokyklos geografijos mokytojas
1971 - Kairiškių vid. m-kla

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Akmenės rajono savivaldybės taryba  

Pagrindinė darbovietė: Ventos seniūnija, Akmenės raj. savivaldybė, seniūnas

Visuomeninė veikla: Rajono tarybos narys, Rotary klubo narys

Pomėgiai: Kelionės    Meno saviveikla   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Nijolė Niciuvienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Martynas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 03 išdavė Šiaulių apskrities VMI Akmenės skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Apolinaras Nicius
  2. Pagrindinė darbovietė: Ventos seniūnija
  3. Pareigos: Seniūnas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 83300.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 8036.11 Lt 3765.25 Lt
20. Iš viso: 16036.11 Lt 3765.25 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
2400.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
93700.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Apolinaras NICIUS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
AKMENĖS-JONIŠKIO rinkimų apygardoje Nr.39

Apolinaras Nicius gimė 1953 m. balandžio 30 d. Akmenės rajono Kairiškių kaime valstiečių šeimoje. Šeimoje augo 6 vaikai.
1960 m. pradėjo lankyti Kairiškių septynmetę mokyklą, kuri vėliau buvo reorganizuota į vidurinę. Ją baigė 1971 metais.
Tais pačiais metais buvo pašauktas atlikti karinę tarnybą. Grįžęs 1973 m. pradėjo dirbti Ventos vidurinėje mokykloje pradinio karinio rengimo vadovu.
1974 m. įstojo į Vilniaus pedagoginio instituto Gamtos-geografijos fakulteto neakivaizdinį skyrių, kurį baigė 1980 m. ir įgijo vidurinės mokyklos geografijos mokytojo specialybę.
1980-1983 m. dirbo Ventos vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoju.
1983-1986 m. buvo išrinktas tuometinio Akmenės statybinių medžiagų kombinato profsąjungos komiteto pirmininku.
1986-1997 m. dirbo Ventos vidurinės mokyklos direktoriumi. 1997 m. paskirtas Ventos miesto seniūnu. Šias pareigas atlieka iki šiol.
Yra Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys. Nuo 1999 m. išrinktas LLS Akmenės skyriaus pirmininku.
Hobis - kelionės, meno saviveikla. Dainuoja ir groja kaimiškoje kapeloje. Dalyvauja ROTARY klubo veikloje.
Vedęs. Žmona Nijolė - UAB „Bauskas" direktorė. Sūnus Martynas, gimęs 1984 m., - 10 klasės moksleivis.