Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Ilona PAŠKEVIČ

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 79

Apygarda: Vilniaus - Šalčininkų (Nr. 56)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1969 07 04
Gyvenamoji vieta: Kalvelių k. , Vilniaus raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Nenurodė  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo
Nesu, ne

Išsilavinimas:
1988 - Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos Vilniaus politechnikumas, Pramonės įmonių šiluminių įrenginių šilumininkė

Užsienio kalbos: Rusų   Lenkų  

Pagrindinė darbovietė: UAB "Pavilona", direktorė

Šeimyninė padėtis: Ištekėjusi

Šeimos nariai: Viktor Paškevič - sutuoktinis/sutuoktinė  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 06 23 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Ilona Paškevič
  2. Pagrindinė darbovietė: UAB "Pavilona"
  3. Pareigos: Direktorė
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 176700.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 0.00 Lt 0.00 Lt
20. Iš viso: 0.00 Lt 0.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
176700.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Ilona PAŠKEVIČ
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatė į Lietuvos Respublikos Seimo narius
VILNIAUS-ŠALČININKŲ rinkimų apygardoje Nr.56

Ilona Paškevič (iki santuokos Kuprijaškina) gimė 1969 m. liepos 4 d. Vilniaus rajone, Šumske. Pagal tautybę - lenkė. Pagal religiją - katalikė.
Nuo 1976 m. iki 1984 m. mokėsi Šumsko aštuonmetėje mokykloje, kurią baigė labai gerai. Mokykloje dalyvavo visuomeninėje veikloje, buvo visų renginių organizatorė.
1984 m. įstojo į Vilniaus politechnikumą. Politechnikume 4 metus buvo grupės seniūnė. Taip pat dalyvavo visuomeninėje veikloje, lankė lietuviškų tautinių šokių būrelį.
1988 m. baigė šio technikumo visą pramonės įmonių šiluminių įrengimų specialybės kursą, įgijo techniko šilumininko kvalifikaciją ir buvo paskirta dirbti į Statybos technologijos tyrimo centrą. Šio centro Mokslinės techninės informacijos skyriuje dirbo vyresni¹ja technike.
1991 m. birželio mėn. atleista iš darbo pagal Lietuvos Respublikos darbo įstatymų kodekso 43 straipsnį dėl etatų mažinimo.
1994 m. vasario mėn. kartu su vyru įregistravo personalinę įmonę, kuri sėkmingai veikia. Įmonės veikla - mažmeninė prekyba parduotuvėse.
2000 m. savo vardu įregistravo UAB „Pavilona". Įmonės veikla - prekyba. Yra šios bendrovės direktorė.
2000 m. įstojo į Lietuvos liberalų sąjungą. Iki to laiko nepriklausė jokiai partijai.
Ištekėjusi. Vyras Viktoras.