Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Henrikas ŽUKAUSKAS
 

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 15

Apygarda: Žaliakalnio (Nr. 14)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1951 07 19
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1975 - VISI, Architektūra

Užsienio kalbos: Anglų   Prancūzų   Rusų   Lenkų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Kauno m. tarybos deputatas  

Pagrindinė darbovietė: Vilniaus m. savivaldybės Miesto plėtros departamentas, direktoriaus pavaduotojas

Visuomeninė veikla: Architektų sąjungos narys

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Ona Žukauskienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Henrikas Žukauskas - vaikas   Ieva Žukauskaitė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 03 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Henrikas Žukauskas
  2. Pagrindinė darbovietė: Savivaldybės Miesto plėtros departamentas
  3. Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 98439.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 12160.32 Lt 5944.92 Lt
20. Iš viso: 12160.32 Lt 5944.92 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
98439.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Henrikas ŽUKAUSKAS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
ŽALIAKALNIO rinkimų apygardoje Nr.14

Henrikas Žukauskas gimė 1951 m. liepos 19 d. Kaune, Šančiuose.
1970 m. baigė J.Naujalio vidurinės meno mokyklos tapybos klasę. 1975 m. baigė VISI Architektūros fakultetą ir tapo diplomuotu architektu.
1975-1990 m. dirbo architektu Kauno projektavimo institutuose ir Radijo gamykloje.
1990-1991 m. - Kauno miesto tarybos deputatas ir Kauno miesto vicemeras.
1991-1997 m. - privati veikla įkurtoje reklamos firmoje „Style" ir įsteigtoje televizijoje „Kaunas Plius TV".
Nuo 1998 m. dirba Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamente.
R.Pakso komandos narys, todėl į LLS priimtas per susijungimo kongresą. Yra valdybos narys ir Aplinkos bei urbanistinės plėtros komiteto pirmininkas.
Žmona Ona - Vilniaus miesto savivaldybės Vaikų teisių apsaugos tarnybos vyresnioji inspektorė, Vilniaus pedagoginio universiteto socialinės pedagogikos 4 kurso studentė. Sūnus Henrikas - aktorius, šiuo metu užsiima vertimais. Duktė Ieva - architektė, dirba ir mokosi magistrantūroje. Turi du anūkus Ievą Mariją ir Henriką Jokūbą.
Labai myli savo šeimą.