Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Juozas MATULEVIČIUS

   

Apygarda: Daugiamandatė, šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 18

Apygarda: Kaišiadorių - Elektrėnų (Nr. 59)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1946 11 04
Gyvenamoji vieta: Kaišiadorys , Kaišiadorių raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1970 - Kauno medicinos institutas, Gydytojas
1963 - Žiežmarių vid. mokykla

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba  

Pagrindinė darbovietė: Kaišiadorių rajono savivaldybė, meras

Visuomeninė veikla: LLS Kaišiadorių skyriaus pirmininkas

Pomėgiai: Šachmatai   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Rita Matulevičienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Dovilė Matulevičiūtė - vaikas   Jurgita Matulevičiūtė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 03 išdavė Kauno apskrities VMI Kaišiadorių skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Juozas Matulevičius
  2. Pagrindinė darbovietė: Kaišiadorių rajono savivaldybė
  3. Pareigos: Meras
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 148239.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 11355.66 Lt 5470.60 Lt
20. Iš viso: 11355.66 Lt 5470.60 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
148239.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Juozas MATULEVIČIUS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
KAIŠIADORIŲ-ELEKTRĖNŲ rinkimų apygardoje Nr.59

Juozas Matulevičius gimė 1946 m. lapkričio 4 d. Kaišiadorių rajono Sutartiškių kaime. Gyvena Kaišiadoryse.
1970 m. baigė Kauno medicinos instituto Gydomąjį fakultetą.
Dirbo Ukmergės rajono ligoninėje. Nuo 1973 m. - Kaišiadorių rajono ligoninėje gydomąjį ir administracinį darbą. Buvo vyr. gydytojo pavaduotojas, vyr. gydytojas, direktorius.
Nuo 2000 m. balandžio mėnesio išrinktas į Kaišiadorių rajono tarybą ir dirba Kaišiadorių rajono meru.
Lietuvos liberalų sąjungos narys nuo 1997 m. Lietuvos liberalų sąjungos Kaišiadorių skyriaus pirmininkas.
Mėgsta šachmatus.
Šeimoje auga dvi dukterys: 17 ir 23 metų. Žmona Rita dirba gydytoja neurologe.