Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Marijonas Kazys JOČYS

   

Apygarda: Aukštaitijos (Nr. 28)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 59

Gimimo data: 1943 01 01
Gyvenamoji vieta: Dembavos k. , Panevėžio raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo
Ne

Išsilavinimas:
1965 - LŽŪA, Ž.ū. inžinierius-mechanikas

Užsienio kalbos: Rusų   Lenkų   Vokiečių  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Panevėžio rajono savivaldybės taryba, meras   Panevėžio rajono savivaldybės taryba, narys  

Pagrindinė darbovietė: Dembavos pagr. m-kla, Panevėžio raj., direktorius

Pomėgiai: Meno saviveikla    Turizmas    Žvejyba   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Nijolė Jočienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Arūnas Jočys - vaikas   Dalia Jočytė-Skrebienė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 07 26 išdavė Panevėžio apskrities VMI Panevėžio skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Marijonas Kazys Jočys
  2. Pagrindinė darbovietė: Dembavos pagindinė mokykla
  3. Pareigos: Direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės: Panevėžio rajono savivaldybė
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: Tarybos narys
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 197897.57 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 11701.44 Lt 5465.28 Lt
20. Iš viso: 18300.01 Lt 5465.28 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
735.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
94205.79 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Marijonas Kazys JOČYS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
AUKŠTAITIJOS rinkimų apygardoje Nr.28

Marijonas Kazys Jočys gimė 1943 m. sausio 1 d. Širvintų rajono Juodelių kaime. Tėvai - valstiečiai.
Lietuvis.
1960 m. baigė Širvintų vidurinę mokyklą, o 1965 m. - Lietuvos žemės ūkio akademijos Žemės ūkio mechanizacijos fakultetą. Įgijo žemės ūkio inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją.
1966-1986 m. dirbo Panevėžio hidromelioracijos technikume dėstytoju, Hidromelioracijos darbų mechanizavimo skyriaus vedėju.
1968-1970 m. kaip atsargos karininkas buvo pašauktas į sovietinę armiją. Tarnavo jūrų aviacijoje Tolimuosiuose Rytuose.
Nuo 1986 m. - Panevėžio melioracijos mokymo punkto viršininkas ir Mokymo kombinato viršininkas. 1991 m., likvidavus Mokymo kombinatą, jo bazėje Panevėžio rajone, Dembavoje, buvo įsteigta pagrindinė mokykla. Iki dabar dirba šios mokyklos direktoriumi.
Atgimimo laikotarpiu aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje, buvo Tėvynės sąjungos - Lietuvos konservatorių narys.
1997 m. buvo išrinktas į Panevėžio rajono tarybą. 1997-2000 m. - Panevėžio rajono meras. Šiuo metu vėl yra Panevėžio rajono tarybos narys.
Liberalų sąjungoje nuo 2000 m.
Vedęs. Žmona Nijolė - Dembavos pagrindinės mokyklos bibliotekos vedėja. Sūnus Arūnas ir dukra Dalia sukūrę šeimas, gyvena savarankiškai.
Neteistas, su užsienio specialiosiomis tarnybomis nebendravo.
Aktyviai dalyvauja meno saviveikloje.
Pomėgiai: vandens turizmas, žvejyba.