Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Vidmantas EIGĖLIS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 73

Apygarda: Zarasų - Visagino (Nr. 52)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1970 04 08
Gyvenamoji vieta: Visaginas

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo
Ne

Išsilavinimas:
1999 - VU, Sveikatos apsaugos administratorius
1995 - KMA, Medicinos gydytojas
1988 - Kauno 12-oji vid. m-kla

Užsienio kalbos: Rusų   Anglų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Nebuvau  

Pagrindinė darbovietė: VĮ Visagino greitosios medicinos pagalbos stotis, vyr. gydytojas

Visuomeninė veikla: Lietuvos jaunųjų gydytojų sąjungos pirmininkas, Lietuvos medikų organizacijų koordinacinės tarybos narys, Sveikatos apsaugos vadybos draugijos skyriaus pirmininkas

Pomėgiai: Turizmas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Natalja Eigėlienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Erikas Eigėlis - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 02 išdavė Utenos apskrities VMI Visagino skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Vidmantas Eigėlis
  2. Pagrindinė darbovietė: Visagino greitosios med. pagalbos stotis
  3. Pareigos: Vyr. gydytojas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 48929.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 10154.00 Lt 5049.00 Lt
20. Iš viso: 11288.00 Lt 5049.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
53929.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Vidmantas EIGĖLIS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
ZARASŲ-VISAGINO rinkimų apygardoje Nr.52

Vidmantas Eigėlis gimė 1970 m. balandžio 8 d. Kaune. Dabar gyvena Visagine.
Baigė Kauno medicinos akademiją, įgijo gydytojo specialybę. Taip pat baigė Vilniaus universiteto sveikatos apsaugos administravimo rezidentūrą.
Studijuodamas dirbo Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinės ligoninės suaugusiųjų traumų punkte slaugu, vėliau medicinos broliuku. Baigęs mokslus dirbo Šilutės centrinėje rajono ligoninėje gydytoju rezidentu, Visagino ligoninės Greitosios medicinos pagalbos skyriuje. Laimėjęs konkursą tapo Visagino greitosios medicinos pagalbos stoties vyriausiuoju gydytoju. Taip pat yra Visagino miesto savivaldybės gydytojas.
Yra vienas iš Lietuvos jaunųjų gydytojų sąjungos įkūrėjų ir jos pirmininkas, Lietuvos medikų organizacijų koordinacinės tarybos narys, Lietuvos sveikatos apsaugos vadybos draugijos pirminės sveikatos priežiūros strategijos ir politikos komiteto pirmininkas, Visagino bendruomenės sveikatos tarybos pirmininkas.
Žmona Natalija dirba Kauno medicinos universiteto akušerijos-ginekologijos klinikoje gydytoja rezidente. Turi sūnų Eriką.