Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Eligijus MASIULIS

   

Apygarda: Marių (Nr. 21), šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 7

Gimimo data: 1974 10 15
Gyvenamoji vieta: Klaipėda

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1999 - Klaipėdos universitetas, Politologas

Moksliniai laipsniai: Magistras  

Užsienio kalbos: Anglų   Prancūzų   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Klaipėdos m. savivaldybės taryba  

Pagrindinė darbovietė: Klaipėdos m. savivaldybė, mero patarėjas

Visuomeninė veikla: Lietuvos liberalaus jaunimo narys, Klaipėdos Rotoract garbės narys

Pomėgiai: Knygų skaitymas    Sportas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Ieva - sutuoktinis/sutuoktinė  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 07 27 išdavė Klaipėdos apskrities VMI Klaipėdos skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Eligijus Masiulis
  2. Pagrindinė darbovietė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
  3. Pareigos: Mero patarėjas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 35000.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 7976.90 Lt 3702.33 Lt
20. Iš viso: 7976.90 Lt 3702.33 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
35000.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Eligijus MASIULIS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
MARIŲ rinkimų apygardoje Nr.21

Eligijus Masiulis gimė 1974 m. spalio 15 d. Klaipėdoje.
1992 m. baigė Klaipėdos Smeltės vidurinę mokyklą.
1993 m. įstojo į Klaipėdos universitetą studijuoti politologo specialybės.
1994 m. buvo pirmasis Klaipėdos universiteto studentų sąjungos prezidentas.
1996-1998 m. vadovavo Klaipėdos liberalaus jaunimo organizacijos veiklai. Nuo 1996 m. - Lietuvos liberalų sąjungos narys.
Nuo 1998 m. iki dabar - Lietuvos liberalų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas.
1997 m. išrinktas Klaipėdos miesto tarybos nariu. Pusantrų metų vadovavo Švietimo, kultūros ir sporto komitetui.
1998 m. pradėjo dirbti Klaipėdos mero E.Gentvilo patarėju.
1999 m. baigė Klaipėdos universitetą, įgijo politikos mokslų magistro diplomą.
2000 m. pavasarį buvo antrą kartą išrinktas į miesto tarybą. Vėl vadovavo Švietimo, kultūros ir sporto komitetui.
Vedęs. Žmona Ieva studijuoja Klaipėdos universitete istorijos specialybę ir dirba Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje archeologe.