Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Vitalė VINICKIENĖ

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 38

Apygarda: Radviliškio (Nr. 44)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1949 12 03
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1973 - Vilniaus universitetas, Gydomoji medicina

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Pagrindinė darbovietė: Valstybinė medicininio audito inspekcija, direktorė

Visuomeninė veikla: Lietuvos kokybės draugijos valdybos narė, Nacionalinės sveikatos priežiūros kokybės asociacijos valdybos narė, Vilnaius medikų klubo narė, specialybių mokslinių draugijų narė

Pomėgiai: Bendravimas su žmonėmis    Skaitymas    Teatras   

Šeimyninė padėtis: Ištekėjusi

Šeimos nariai: Pranciškus Vinickas - sutuoktinis/sutuoktinė   Ingrida Bračiulienė - vaikas   Gabija Daškevičienė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 07 31 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Vitalė Vinickienė
  2. Pagrindinė darbovietė: Valstybinė medicininio audito inspekcija prie SAM
  3. Pareigos: Direktorė
  4. Nepagrindinės darbovietės: Viešoji įstaiga Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: Gydytoja
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 275721.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 21040.00 Lt 10677.00 Lt
20. Iš viso: 21040.00 Lt 10677.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
296721.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Vitalė VINICKIENĖ
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatė į Lietuvos Respublikos Seimo narius
RADVILIŠKIO rinkimų apygardoje Nr.44

Vitalė Vinickienė gimė 1949 m. gruodžio 3 d. Šilalės rajono Dungėrių kaime. Šeimoje buvo vienuoliktas vaikas. Vos dvylikos sulaukus mirė tėvas. Užaugo Tauragėje.
1967 m. aukso medaliu baigė 2-ąją vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universitetą. Studijavo gydomąją mediciną. Universitetą baigė 1973 m. Šiuo metu mokosi Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto vadybos magistrantūroje.
Dirbo vidaus ligų ir ultragarsinių tyrimų gydytoja Vilniuje: miesto klinikinėje ligoninėje, pramonės įmonių poliklinikoje, Greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje, kur ne pagrindines pareigas eina iki šiol.
Nuo 1997 m. pradžios vadovauja Valstybinei medicininio audito inspekcijai.
Ištekėjusi.
Vyras Pranciškus - lakūnas, nusipelnęs Lietuvos treneris. Ilgą laiką treniravo Lietuvos lakūnų rinktinę. Šiuo metu dirba administracinį darbą.
Turi dvi dukras: Ingrida baigia medicinos studijas tretinėje rezidentūroje, Gabija, įgijusi vokiečių kalbos filologės specialybę, studijuoja teisę Vilniaus universitete.