Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Alvydas MEDALINSKAS

   

Apygarda: Šeškinės (Nr. 6), šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 4

Gimimo data: 1963 11 30
Gimimo vieta: Vilnius
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1992 - Londono universitetas, Tarptaut. santykiai (politologas)
1985 - VU Pramonės ekonomikos fakultetas, Ekonomistas

Moksliniai laipsniai: Magistras  

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: LR Seimo narys  

Pagrindinė darbovietė: LR Seimas, Seimo narys

Pomėgiai: Kelionės    Knygos    Muzika    Teatras   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Daiva Medalinskienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Gabija Medalinskaitė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 10 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Alvydas Medalinskas
  2. Pagrindinė darbovietė: LR Seimas
  3. Pareigos: Seimo narys
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 132800.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 12814.76 Lt 6546.24 Lt
20. Iš viso: 19543.00 Lt 6546.24 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
2845.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
137200.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Alvydas MEDALINSKAS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
ŠEŠKINĖS rinkimų apygardoje Nr.6

Alvydas Medalinskas gimė 1963 m. lapkričio 30 d. Vilniuje.
Baigė Vilniaus universiteto Pramonės ekonomikos fakultetą. Po tarptautinių santykių studijų Londono universitete 1992 m. tapo tarptautinių santykių mokslų magistru, politologu.
Seimo narys, išrinktas Šeškinės rinkimų apygardoje. Seime dirba Užsienio reikalų ir Europos reikalų komitetuose, tačiau daugiausia dėmesio skiria nuolatiniam darbui rinkimų apygardoje. Laisvu nuo darbo laiku paskaitas apie Rusiją ir Europą skaito Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute.
Baigęs Vilniaus universitetą, dirbo Lietuvos žemės ūkio Ekonomikos institute. Buvo vienas iš Lietuvos Sąjūdžio įkūrėjų, iniciatyvinės grupės, vėliau Sąjūdžio Tarybos ir Sąjūdžio Seimo narys. Grįžęs iš studijų Londone dirbo Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute direktoriaus pavaduotoju moksliniu sekretoriumi. Rengė komentarus Lietuvos televizijos laidai „Panorama", dienraščiui „Lietuvos rytas", „Laisvosios Europos" radijui užsienio politikos tema.
Nuo 1994 m. iki 1996 m. vasaros dirbo diplomatinį darbą Londone.
Lietuvos liberalų sąjungos pirmininko pavaduotojas.
Kalba lietuvių, rusų ir anglų kalbomis. Domisi teatru, muzika, knygomis, kelionėmis ir sportu.
Vedęs. Žmona Daiva ir 4,5 m. duktė Gabija.