Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Kęstutis ŽILYS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 62

Apygarda: Kretingos (Nr. 36)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1960 01 01
Gyvenamoji vieta: Kretinga , Kretingos raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1983 - VISI, Automobiliai ir autoūkis

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Pagrindinė darbovietė: UAB "Medeinė", direktorius

Pomėgiai: Sportas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Nijolė Žilienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Dominyka Žilytė - vaikas   Dovydas Žilys - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 21 išdavė Klaipėdos apskrities VMI Kretingos skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Kęstutis Žilys
  2. Pagrindinė darbovietė: UAB "Medeinė"
  3. Pareigos: Direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 2.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 116900.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 2727.00 Lt 872.00 Lt
20. Iš viso: 2727.00 Lt 872.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
118900.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Kęstutis ŽILYS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
KRETINGOS rinkimų apygardoje Nr.36

Kęstutis Žilys gimė 1960 m. Plungės rajono Platelių kaime.
Tėvai pensininkai, buvę mokytojai.
1978 m. baigė Kretingos 1-ąją vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus inžinerinio statybos instituto Mechaninės technologijos fakultetą, kurį 1983 m. baigė. Dirbo Kretingos autotransporto įmonėje.
1984-1989 m. dirbo mokytoju. Nuo 1991 m. iki dabar yra UAB „Medeinė" direktorius.
Vedęs. Turi dukterį ir sūnų.
Laisvalaikiu sportuoja, mėgsta muziką.