Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Zita OKUNEVIČIENĖ

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 53

Apygarda: Trakų - Elektrėnų (Nr. 58)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1948 10 15
Gyvenamoji vieta: Onuškio mst. , Trakų raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1977 - Vilniaus pedagoginis institutas, Istorijos mokytoja

Užsienio kalbos: Vokiečių   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Trakų savivaldybės taryba, Švietimo , kultūros ir sporto komiteto pirmininkė, Etikos komisijos narė  

Pagrindinė darbovietė: Trakų raj. Onuškio vidurinė mokykla, direktorė

Visuomeninė veikla: Pedagogų atestacijos komisijos pirmininkė, Profiliio mokymo sklaidos komisijos narė

Pomėgiai: Gamta    Kelionės    Kinas    Literatūra    Politika    Teatras   

Šeimyninė padėtis: Ištekėjusi

Šeimos nariai: Juozas Okunevičius - sutuoktinis/sutuoktinė   Darius - vaikas   Vilma Okunevičiūtė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 17 išdavė Vilniaus apskrities VMI Trakų skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Zita Okunevičienė
  2. Pagrindinė darbovietė: Onuškio vid. m-kla
  3. Pareigos: Direktorė
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 41714.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 8805.16 Lt 4290.84 Lt
20. Iš viso: 8805.16 Lt 4290.84 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
29714.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Zita OKUNEVIČIENĖ
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatė į Lietuvos Respublikos Seimo narius
TRAKŲ-ELEKTRĖNŲ rinkimų apygardoje Nr.58

Zita Okunevičienė gimė 1948 m. spalio 15 d. Utenos rajone. Nuo 1961 m. gyveno Trakų raj. - iš pradžių Grendavės, po to Taučionių kaime, dabar gyvena Onuškyje.
Baigė Vilniaus pedagoginį institutą, įgijo istorikės specialybę.
Dirbo Gudakiemio aštuonmetėje mokykloje mokytoja, nuo 1977 m. - Onuškio vid. mokyklos istorijos mokytoja, nuo 1990 m. - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, nuo 1995 m. - mokyklos direktorė.
Trakų rajono tarybos narė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė, Etikos komisijos narė.
Lietuvos liberalų sąjungos narė nuo 2000 m. vasario mėn. Anksčiau jokiai partijai nepriklausė.
Vyras Juozas dirba Onuškio seniūnu. Sūnus Darius baigė GTU, vedęs, augina dvi dukras. Dukra Vilma baigė VPU, netekėjusi.
Pomėgiai: gamta, kelionės.