Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Eugenijus RAMANAUSKAS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 81

Apygarda: Vilkaviškio (Nr. 68)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1956 04 06
Gyvenamoji vieta: Raseiniai , Raseinių raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo
Ne

Išsilavinimas:
1979 - VISI, Inžinierius-statybininkas

Užsienio kalbos: Rusų  

Pagrindinė darbovietė: UAB "Kaminta", direktorius

Pomėgiai: Turizmas   

Šeimos nariai: Laima Ramanauskienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Inga Ramanauskaitė - vaikas   Ignas Ramanauskas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 17 išdavė Kauno apskrities VMI Raseinių skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Eugenijus Ramanauskas
  2. Pagrindinė darbovietė: UAB "Kaminta"
  3. Pareigos: Direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 324900.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 8103.72 Lt 3896.28 Lt
20. Iš viso: 8103.72 Lt 3896.28 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
22300.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
61200.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Eugenijus RAMANAUSKAS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
VILKAVIŠKIO rinkimų apygardoje Nr.68

Eugenijus Ramanauskas gimė 1956 m. balandžio 6 d. Raseiniuose.
1979 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą.
Dirbo respublikinio Tarpkolūkinių statybos organizacijų susivienijimo sistemoje: Vilkaviškio TSO vyriausiuoju inžinieriumi, Raseinių RSO pirmininku. Vėliau - UAB „Distela" direktoriumi. Šiuo metu dirba UAB „Kaminta" Vilniaus filialo direktoriumi.
Lietuvos liberalų sąjungos narys nuo 1999 m., šiuo metu - LLS Vilniaus Justiniškių skyriaus pirmininkas.
Duktė Inga (20 metų) - studentė, sūnus Ignas (16 metų) - moksleivis. Žmona Laima dirba UAB „Norvelita" ekonomikos direktore.
Pomėgiai: turizmas ir automobilizmas.