Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Vilkaviškio (Nr. 68) vienmandatė apygarda

- Balsavimo rezultatai apygardos apylinkėse -

Balsavimo rezultatai apygardoje

Rinkimų apygardos rinkėjų skaičius: 34651, iš jų rinkimuose dalyvavo: 19757 (57.02%).
Galiojančių biuletenių skaičius apygardoje: 19038 (96.36%), negaliojančių: 719 (3.64%).
Rinkimai apygardoje įvyko. Seimo nariu išrinktas kandidatas, už kurį paduota daugiausia balsų.

Kandidatas 1  Paduotų balsų skaičius
Rastų balsadėžėse Gautų paštu Iš viso Iš viso procentais 2 
Algirdas Butkevičius 11017  639  11656  61.22% 
Jonas Ščeponis 2162  136  2298  12.07% 
Sigitas Plečkaitis 1516  174  1690  8.88% 
Jonas Mačys 1457  225  1682  8.83% 
Eugenijus Ramanauskas 815  67  882  4.63% 
Antanas Amšiejus 497  41  538  2.83% 
Remigijus Dragašius 282  10  292  1.53% 
Iš viso:    17746  1292  19038   

1 lentelėje kandidatai išrikiuoti pagal gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.
2 procentai skaičiuojami nuo galiojančių biuletenių skaičiaus.

 
Balsavimo rezultatai apygardos apylinkėse

1.  Vilkaviškio  rytų    2.  Vilkaviškio pietų    3.  Vilkaviškio vakarų    4.  Vilkaviškio šiaurės    5.  Kybartų rytų    6.  Kybartų vakarų    7.  Virbalio    9.  Bartninkų    10.  Lakštučių    11.  Pašeimenių    12.  Piliakalnių    13.  Gižų    14.  Bačkiškių    15.  Karklinių    16.  Keturvalakių    17.  Gudkaimio    18.  Lauckaimio    19.  Matlaukio    20.  Šiaudiniškių    21.  Vilkupių    22.  Virbalio kaimiškoji    24.  Klausučių    26.  Karalkrėslio    27.  Pajevonio    28.  Alksnėnų    29.  Opšrūtų    30.  Paežerių    32.  Ramoniškių    33.  Alvito    34.  Karalių    35.  Klampučių    36.  Serdokų    37.  Uosių    38.  Gražiškių    39.  Kaupiškių    40.  Vištyčio    41.  Vartų    42.  Pūstapėdžių    43.  Slabadų    44.  Gudelių